Fizyka

Wiązka zadań

Pomiar siły wyporu

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Agnieszka przywiązała mosiężną figurkę słonia do siłomierza, a następnie – korzystając z naczynia z wodą – wykonała pomiary sił w czterech sytuacjach przedstawionych na rysunkach.

Siła wyporuAutor: W. Grajkowski                                                                          Źródło: zasoby własne IBE

(I)  Aby obliczyć wartość siły wyporu działającej na figurkę w sytuacji 1, należy odjąć od wartości pomiaru w sytuacji

`square`  A. 1
`square`  B. 2
`square`  C. 3
`square`  D. 4

(II)  wartość pomiaru w sytuacji

`square`  A. 1.
`square`  B. 2.
`square`  C. 3.
`square`  D. 4.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

I. D
II. A

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.
2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

3.8. Właściwości materii. Uczeń analizuje i porównuje wartości sił wyporu dla ciał zanurzonych w cieczy lub gazie
3.9. Właściwości materii. Uczeń wyjaśnia pływanie ciał na podstawie prawa Archimedesa.
9.3. Wymagania doświadczalne. Uczeń dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody)

Komentarz

Zadanie związane jest bezpośrednio z punktem 9.3 podstawy programowej. Uczniowie na lekcjach powinni wykonać podobne doświadczenie. Zadanie sprawdza, czy uczniowie potrafią prawidłowo zmierzyć siłę wyporu.

Zdolny uczeń – być może – byłby w stanie poradzić sobie z tym zadaniem posługując się wyłącznie wiedzą teoretyczną, jednak wykonanie doświadczenia powinno w znacznym stopniu to ułatwić. Wyniki badań pilotażowych (ogólnopolska próba dla tego badania wynosiła 3020 uczniów) sugerują wyraźnie, że takiego ułatwienia brak – najprawdopodobniej z powodu niewykonywania takich pomiarów na lekcjach.

W części pierwszej 13% uczniów wybrało odpowiedź „A”, 23% – odpowiedź „B”, 35%, odpowiedź „C” i 28% – odpowiedź „D”. W drugiej części wybory uczniów rozkładały się następująco: A – 10%, B – 35%, C – 33%, D – 20%. W pełni poprawnie (udzielając prawidłowych odpowiedzi w obu częściach zadania) zadanie zostało rozwiązane przez zaledwie 1% badanych uczniów. Warto nadmienić, że prawdopodobieństwo (przypadkowego) poprawnego rozwiązania wynosi dla tego zadania około 6%. Na uwagę zasługuje też fakt, że wskazanie w którejkolwiek części zadania sytuacji 2 i 3 świadczy o braku elementarnej wiedzy na temat sposobu pomiaru siły wyporu.

Zadanie rozwiązywane było przez uczniów uczonych jeszcze według starej podstawy programowej – która nie zawiera obowiązkowych doświadczeń. Być może to jest przyczyną tak słabego wyniku.

Słowa kluczowe

pomiar | siła wyporu

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl