Biologia

Wiązka zadań

Ola i jej BMI

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Ola ma 18 lat i jej BMI wynosi 17,5. Jest z tego powodu bardzo niezadowolona i uważa, że jest za gruba.

Tabela określająca wartości BMI dla dorosłych
wg Światowej Organizacji Zdrowia.

  BMI (kg/m2)
Niedowaga <18,50
Waga w normie 18,50-24,99
Nadwaga 25,50-29,99
Otyłość >30,00

Źródło: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html, 24.04.2013, zmienione


Na podstawie swojej wiedzy i powyższych informacji oceń, na czym polega rzeczywisty problem Oli.

`square` A. Spożywa zbyt obfite posiłki.

`square` B. Ma zaburzoną ocenę wyglądu własnego ciała.

`square` C. Wykonuje zbyt mało ćwiczeń fizycznych.

`square` D. Dostarcza organizmowi za mało witamin.

 


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
5.1 Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne).

Wymaganie szczegółowe

6.3.7. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość lub niedowaga oraz ich następstwa).

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń jest w stanie wykorzystać informacje przedstawione w postaci tabeli. Do udzielenia prawidłowej odpowiedzi nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, w szczególności uczeń nie musi znać ani rozumieć pojęcia BMI.

Aby dojść do prawidłowej odpowiedzi, uczeń musi jedynie porównać BMI Oli z wartościami przedstawionymi w prawej kolumnie tabeli i odczytać informację przedstawioną w kolumnie lewej. To wystarcza, aby dowiedzieć się, że BMI Oli oznacza niedowagę. Dysponując tą informacją uczeń może z łatwością wskazać prawidłową odpowiedź, mówiącą o tym, że Ola ma zaburzoną ocenę własnego wyglądu (B). Wszak osoba o zauważalnej niedowadze nie ma powodów sądzić, że jest za gruba.

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów klas III gimnazjum zadanie okazało się bardzo łatwe. 91% badanych podało prawidłową odpowiedź.

Zadanie znajdzie zastosowanie na sprawdzianie. Może być również wykorzystane na lekcji poświęconej prawidłowemu odżywianiu.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl