Biologia

Wiązka zadań

Współpraca z układem krwionośnym

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu jest współdziałanie narządów i układów w wykonywaniu funkcji życiowych.

Zaznacz układ, z którym współdziała układ krążenia podczas wykonywania podanych w tabeli funkcji.

Układy:

1. Wydalniczy

2. Oddechowy

3. Dokrewny

4. Pokarmowy

  Funkcja układu krążenia

Z którym układem współdziała

układ krążenia ?
1. Zaopatrywanie komórek w aminokwasy, które mogą być wykorzystane do budowy białek. `square` A / `square` B / `square` C / `square` D
2. Transport usuwanych z organizmu produktów przemiany związków azotowych. `square` A / `square` B / `square` C / `square` D
3. Dostarczanie komórkom związków regulujących ich wzrost i przemianę materii. `square` A / `square` B / `square` C / `square` D

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – D

2 – A

3 - C

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.

Wymaganie szczegółowe

6.1.3. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Tkanki, narządy, układy narządów. Uczeń opisuje budowę, funkcje i współdziałanie poszczególnych układów: ruchu, pokarmowego, oddechowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego i rozrodczego.

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń rozumie, w jaki sposób współpracują ze sobą poszczególne układy, w szczególności zaś jaka jest rola krwi w zespalaniu pracy całego organizmu.

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów klas III gimnazjum zadanie okazało się trudne – prawidłowe odpowiedzi we wszystkich trzech punktach podało jedynie 20% badanych. Najtrudniejszy okazał się punkt 3, w którym prawidłowych odpowiedzi było 27%, podczas gdy przy odpowiedziach udzielanych losowo odsetek „trafień” wynosiłby 25%. Zdecydowana większość badanych, bo aż 63% wybrało odpowiedź D (układ pokarmowy), podczas gdy poprawna jest odpowiedź C (układ dokrewny). Opisane w punkcie 3 związki regulujące wzrost i przemianę materii komórek to nic innego jak hormony, lecz najprawdopodobniej większości uczniów wzrost i przemiana materii skojarzyły się z odżywianiem.

Co ciekawe, w punkcie 1 (33% odpowiedzi poprawnych), gdzie prawidłową odpowiedzią jest D, czyli układ pokarmowy właśnie, najczęściej wybierany był dystraktor C, czyli układ dokrewny (57% odpowiedzi). Krew zaopatruje cały organizm między innymi w aminokwasy, które pochodzą z układu pokarmowego. Doprawdy trudno stwierdzić, co powodowało uczniami, którzy zdecydowali się wybrać w tej części zadania układ dokrewny. Badani uczniowie zdecydowanie najlepiej wypadli w punkcie 2, gdzie prawidłowych odpowiedzi było 75%. Zdecydowana większość uczniów nie miała wątpliwości, że usuwanie produktów przemiany materii związane jest z układem wydalniczym.

Zadanie najlepiej nadaje się do pracy na lekcji. Wydaje się odpowiednie również na sprawdzian.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl