Matematyka

Wiązka zadań

Zegar w lustrze

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Praca domowa

Zadanie

Michał postanowił się zdrzemnąć. W chwili, gdy się kładł i sprawdzał, która jest godzina, widział odbicie zegara w lustrze, takie jak na rys. 1. Gdy obudził się po kilkudziesięciu minutach, lustrzane odbicie zegara wyglądało tak, jak na rys. 2. Ile minut trwała drzemka Michała?

A. 55 minut

B. 50  minut

C. 45 minut

D. 40 minut


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

10.16 Figury płaskie. Uczeń rozpoznaje pary figur symetrycznych względem prostej i względem punktu. Rysuje pary figur symetrycznych.

Komentarz

Walorem zadania jest pokazanie symetrii w sytuacji praktycznej – odbicia zegara w lustrze. Uczeń musi sobie przypomnieć, jak lustrzane odbicie przekształca obraz i jak w związku z tym tarcze zegara wyglądały naprawdę. Można również rozwiązywać to zadanie „w świecie lustra” – bez przejścia do „świata rzeczywistego”. Wystarczy wyobrazić sobie, jak poruszają się wskazówki zegara w lustrzanym odbiciu.

W zadaniu sięgamy do treści podstawy programowej dla szkoły podstawowej, ponieważ zagadnienia w niej zawarte mogą pojawić się również na egzaminie gimnazjalnym.


Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl