Język polski

Dobra praktyka

Jak przygotować i napisać interpretację? Poradnik

Drukuj

Autor
Krzysztof Biedrzycki. Współpraca: Pracownia Języka Polskiego.
Krótki opis
Prezentowany materiał ma charakter poradnika. Systematyzuje wiedzę z zakresu teorii interpretacji, definiuje ograniczenia i programuje działania prowadzące do powstania tekstów interpretacyjnych. Z uwagi na objętość praktyki całość prezentowana jest w załączniku.
Cele praktyki

Uczniowie  uzyskują wysoką świadomość możliwości i ograniczeń w tworzeniu własnych tekstów, potrafią napisać dojrzałe teksty interpretacyjne.

Treść

Jak przygotować i napisac interpretację? Poradnik

Krzysztof Biedrzycki

Wstęp

1. Interpretacja jako czynność pozwalająca odnaleźć się w świecie

1.1. Interpretacja jako porządkowanie rzeczywistości

1.2. Interpretacja jako budowanie relacji międzyludzkich

1.3. Interpretacja jako umiejętność praktyczna

1.4. Interpretacja jako udział w kulturze

1.5. Przeżycie estetyczne

1.6. Zrozumienie tekstu

2. Interpretacja jako umiejętność kształcona podczas lekcji języka polskiego

2.1. Waga interpretacji

2.2. Samodzielność myślenia

2.3. Dyscyplina myślenia

3. Przykłady uczniowskich interpretacji

3.1. Teza wyznaczająca kierunek interpretacji tekstu

3.2. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej

 

Ewa Jaskółowa

Scenariusz lekcji przygotowujących do matury – zestaw pierwszy

Witold Bobiński

Scenariusz lekcji przygotowujących do matury – zestaw drugi

Krzysztof Biedrzycki

Scenariusz lekcji przygotowujących do matury – zestaw trzeci

Komentarz

Z praktyki mogą korzystać nauczyciele i uczniowie.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.