Język polski

Dobra praktyka

Opowiadanie z dialogiem i elementami opisu - Wiosna

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Przedstawione zadanie uczniowie mogą wykonać w klasie lub w domu. Mają stworzyć opowiadanie z dialogiem i opisem, wykorzystując obrazy i zgromadzone słownictwo.
Cele praktyki

Zadanie rozwija umiejętność celowego łączenia różnych form wypowiedzi.

Treść

Załącznik zawiera polecenie połączone z obrazami, kryteria oceniania i przykładową realizację.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór powstał w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl