W obowiązującej od 2009 roku podstawie programowej dla języków obcych nowożytnych przyjęto nowe podejście do opisu umiejętności językowych. W nawiązaniu do Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, począwszy od II etapu edukacyjnego, sprawności językowe (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie) zostały podzielone na receptywne: rozumienie wypowiedzi ustnych i rozumienie wypowiedzi pisemnych oraz produktywne: tworzenie wypowiedzi ustnych i tworzenie wypowiedzi pisemnych. Sprawności mówienia i pisania w języku obcym zostały podzielone na tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie na wypowiedzi.

Zamieszczone w Bazie narzędzi dydaktycznych zadania odzwierciedlają ujęcie sprawności mówienia w nowej podstawie programowej. Mogą pomóc nauczycielom i uczniom języka angielskiego w gimnazjum rozwijać sprawność mówienia w odniesieniu do wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy. Zadania mogą służyć nauczycielom do oceny umiejętności językowych uczniów lub być wykorzystywane jako ćwiczenia na lekcji.

W prezentowanych zestawach znajdują się zadania zorientowane na tworzenie wypowiedzi ustnej, np. opisywanie zdjęcia, odpowiadanie na pytania związane z tematem zdjęcia, odpowiadanie na pytania w rozmowie (użycie języka obcego w kontekście) oraz zadania wymagające ustnego reagowania językowego zawierające lukę informacyjną, w których uczeń zadaje pytania i udziela odpowiedzi w celu uzyskania i przekazania informacji w sytuacjach zbliżonych do życia codziennego.

Udostępniane zadania nawiązują stopniem trudności do poziomu początkującego użytkownika języka – A1 i A2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (poziom A), lub samodzielnego użytkownika języka – B1, B2 (poziom B).

Autorami zadań są nauczyciele i pracownicy naukowi, współpracujący z Instytutem Badań Edukacyjnych [czytaj więcej]. 

* Polecane zadania

  » więcej

  * Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

  Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

  * Słowa kluczowe

  accommodation   adult learning   animals   art gallery   booking   boy   children    circus   classroom   competition   computers   concerts   demonstration   doctor   dog   e-learning   environment   favourite musicians    flood   food   
  .