Matematyka

Wiązka zadań

Cztery punkty w układzie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

W układzie współrzędnych zaznaczono cztery punkty K, L, M i N

Zadanie

Wskaż ten punkt, którego współrzędne spełniają układ równań `{( y=x+8),(2y=x+14):}`

A.  K

B.  L

C.  M

D.  N

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

7.5 Równania. Uczeń sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi.
8.2 Wykresy funkcji. Uczeń odczytuje współrzędne danych punktów.

Komentarz

Zadanie sprawdza głównie czy uczeń rozumie, jakie własności ma para liczb spełniająca dany układ równań. Pary liczb podane są w języku współrzędnych, zatem uczeń musi tez wykazać się umiejętnością posługiwania się tym językiem.

Wybranie odpowiedzi A. świadczy o niezrozumieniu, że oba równania układu muszą być spełnione, wybranie odpowiedzi B lub C może świadczyć o braku umiejętności odczytywania współrzędnych punktu.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.