Biologia

Wiązka zadań

Grupa krwi

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Opis wiązki zadań

Zadanie z Informatora gimnazjalnego 2011/2012

Zadanie

O grupie krwi decydują trzy allele: grupę A warunkuje allel dominujący IA, grupę B – allel dominujący IB, grupa 0 jest cechą recesywną warunkowaną przez allel i. Ania zna grupę krwi swoich biologicznych rodziców i dlatego zna również swoją, chociaż nigdy nie miała badanej krwi pod tym kątem.

Jaką grupę krwi mają Ania i jej rodzice?

`square` A. Oboje rodzice mają grupę krwi A, więc Ania również musi mieć grupę A.
`square` B. Oboje rodzice mają grupę krwi B, więc Ania również musi mieć grupę B.
`square` C. Ojciec ma grupę krwi A, matka B, więc Ania musi mieć grupę AB.
`square` D. Oboje rodzice mają grupę krwi 0, więc Ania również musi mieć grupę 0.
`square` E. Oboje rodzice mają grupę AB, więc Ania również musi mieć grupę AB.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.

Wymaganie szczegółowe

8.5. Genetyka. Uczeń przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność).
8.6. Genetyka. Uczeń wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh).

Komentarz

Podstawa programowa wyraźnie określa, że uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego powinien umieć wyjaśnić zasady dziedziczenia grup krwi u człowieka. Jednak nawet jeśli brak mu wiedzy o tej konkretnej cesze, we wstępie do zadania znajdzie niezbędne informacje o trzech warunkujących ją allelach. Konieczna jest jedynie znajomość pojęć „allel”, „dominacja” i „recesywność”, której podstawa programowa również wymaga.

Interesującą cechą konstrukcji zadania jest to, że mimo pozornego odniesienia do jednego tylko, konkretnego przypadku, wymaga od ucznia wiedzy na temat wszystkich możliwych kombinacji genotypów i fenotypów dziecka oraz jego rodziców. Gdyby zadanie miało formę otwartą, uczeń musiałby przeprowadzić dość skomplikowane i wieloetapowe rozumowanie:

  1. Skoro Ania jest w stanie przewidzieć swój fenotyp (grupę krwi) na podstawie wiedzy o swoich rodzicach, to znaczy, że zna swój genotyp.
  2. Własny genotyp można w ten sposób określić jedynie w sytuacji, gdy oboje rodzice są homozygotami pod względem danej cechy. W przeciwnym bowiem razie losowa segregacja chromosomów do gamet uniemożliwia przewidzenie, które allele otrzyma dziecko.
  3. Skoro zatem Ania zna swoją grupę krwi, to wie, że oboje jej rodzice są homozygotami. Taką pewność może mieć jedynie wówczas, gdy oboje mają grupę krwi 0. W przypadku grup A i B rodzice mogą bowiem, lecz nie muszą, być homozygotami, a w przypadku grupy AB – z pewnością nimi nie są.
  4. W ten sposób dochodzimy do wniosku, że zarówno ojciec, jak i matka Ani mają genotyp ii. Oznacza to, że taki sam genotyp, a co za tym idzie – grupę krwi 0, ma również ich córka.

Ponieważ jednak w zadaniu podano 5 możliwych odpowiedzi, rozwiązać je można po prostu wykazując błędność kolejnych dystraktorów. Przykładowo: odpowiedź A jest fałszywa, ponieważ fakt, że oboje rodzice mają grupę krwi A nie gwarantuje, że tę samą grupę krwi będzie miała ich córka, rodzice mogą być bowiem heterozygotami i przekazać Ani dwa allele recesywne i. W podobny sposób można wykazać błędność odpowiedzi B, C i E – prawdziwe jest jedynie stwierdzenie D. Nawet jednak stosując taki sposób rozwiązania zadania, uczeń nadal powinien wykazać się znajomością mechanizmu dziedziczenia cechy jednogenowej warunkowanej przez allele dominujące i recesywne.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.