Matematyka

Wiązka zadań

Pierwiastki w trójkącie prostokątnym

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Najdłuższy bok trójkąta prostokątnego ma długość `sqrt(15)`  , a najkrótszy `sqrt(6)`  . Trzeci bok tego trójkąta ma długość

A.  3

B.  4

C.  5

D.  6

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

4.1 Pierwiastki. Uczeń oblicza wartości pierwiastków drugiego i trzeciego stopnia z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych.
10.7 Figury płaskie. Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa.

Komentarz

W tym zadaniu należy wykorzystać umiejętność stosowania twierdzenia Pitagorasa, ale nie w najprostszym przypadku, gdy dane są dwa konkretne boki, lecz w sytuacji, gdy należy samemu ustalić, czy podane dwa boki, to przyprostokątne, czy przyprostokątna i przeciwprostokątna. Ten dodatkowy krok sprawia, że uczeń najpierw rozumuje kategoriami jakościowymi, a dopiero potem – ilościowymi.

Zadanie można modyfikować – na przykład można rozważać ilość różnych możliwości, gdy dane są dwa boki trójkąta prostokątnego – bez wskazania, czy jest wśród nich przeciwprostokątna, czy nie.

Po zrozumieniu istoty zadania uczniowie mogą samodzielnie formułować podobne problemy – wykorzystując do ich rozwiązania również twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.