Biologia

Wiązka zadań

Bioterroryzm

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Służby zwalczające bioterroryzm muszą być w stanie szybko ocenić, czy w badanej próbce znajdują się bakterie lub wirusy. W pierwszej kolejności korzystają z przenośnych urządzeń wykrywających białka i kwasy nukleinowe. Następnie, oglądając materiał pod mikroskopem, sprawdzają, czy zawiera on komórki.

W poniższej tabeli zaznacz odpowiedź Tak, jeśli spodziewany wynik testu jest pozytywny, lub Nie, jeśli jest negatywny.

  Przeprowadzony test Spodziewany wynik dla:
wirusów bakterii
1 Czy próbka zawiera białko? `square` Tak / `square` Nie `square` Tak / `square` Nie
2 Czy próbka zawiera kwasy nukleinowe? `square` Tak / `square` Nie `square` Tak / `square` Nie
3 Czy próbka zawiera komórki? `square` Tak / `square` Nie `square` Tak / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Tak, Tak

2 – Tak, Tak

3 – Nie, Tak

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.

Wymaganie szczegółowe

1.3. Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole mineralne) oraz przedstawia ich funkcje.
3.3. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów zbudowanych z komórek.

Komentarz

W zadaniu diagnozowane jest opanowanie przez uczniów podstawowych wiadomości z zakresu budowy wirusów i bakterii (ich składu chemicznego oraz czy mają budowę komórkową, czy nie). Jednocześnie zadanie sprawdza, czy uczeń zdaje sobie sprawę z istoty znaczenia białek i kwasów nukleinowych. Jeśli bakterie i wirusy wykazują specyficzne cechy, muszą zatem zawierać białka, a skoro białka, to i kwasy nukleinowe. Zaletą zadania jest to, że łączy wiadomości podręcznikowe z problemami współczesnego świata.

Z przeprowadzonego pilotażu wynika jednoznacznie, iż uczniowie mają istotne braki w wiadomościach. Niespełna 1% uczniów poprawnie rozwiązało to zadanie. Ponad połowa uczniów stwierdziła, że wirusy nie zawierają białek, 36% uczniów uważa, że wirusy nie zawierają kwasów nukleinowych i aż 56% uczniów podaje, iż wirusy mają budowę komórkową. Zastanawiające jest również to, że połowa uczniów biorących udział w pilotażu uważa, że bakterie również nie mają kwasów nukleinowych. Powstaje pytanie, czy uczniowie wiedzą, że kwasami nukleinowymi są DNA i RNA. Spośród wszystkich sprawdzanych wiadomości dotyczących bakterii i wirusów najmniej problemów sprawiło uczniom ustalenie, że bakterie mają budowę komórkową (ponad 80% prawidłowych odpowiedzi). Bardzo słaby wynik rozwiązania całego zadania pokazuje, iż nie można zapominać, że wiedza to nie tylko umiejętności, ale i wiadomości.

Słowa kluczowe

bakterie | wirusy

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.