Matematyka

Wiązka zadań

Jurek i Wojtek na pływalni

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Do rozwiązania zadania wykorzystaj informacje podane w tabeli.

CENNIK
1 GODZINA 2 GODZINY 3 GODZINY
     16 zł
     26 zł
     35 zł

Za przekroczenie czasu pobytu – opłata dodatkowa 0,50 zł za każdą minutę.

Zadanie

Wojtek i Jurek weszli razem na pływalnię. Wojtek miał bilet na 2 godziny pobytu, a Jurek na 3 godziny. Obaj wyszli z pływalni po 2 godzinach i 20 minutach, dlatego Wojtek musiał dopłacić pewną kwotę za przekroczenie czasu. Który z chłopców zapłacił więcej za pobyt na pływalni i o ile więcej?

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

odp. Za pobyt na pływalni Wojtek zapłacił o 1 zł więcej niż Jurek.

Wymaganie ogólne

1. Wykorzystywanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

2.3 Liczby wymierne (dodatnie i niedodatnie). Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby wymierne.

Komentarz

Zadanie osadzone w realiach bliskich uczniom, co sprzyja szybszej asymilacji treści i pełniejszemu dostrzeganiu powiązań logicznych i liczbowych. Zasadnicza trudność w tym zadaniu nie skupia się na sferze rachunkowej. Przedstawione przez rozwiązujących obliczenia stanowią zewnętrzną prezentację procesów myślowych, których celem jest rozstrzygnięcie problemu.

W zadaniu informacje podane są zarówno w zasadniczym tekście, jak i w tabeli obok. Takie rozmieszczenie danych skłania uczniów do właściwego interpretowania tekstów matematycznych przedstawionych w różnej formie, co doskonale koresponduje z I. wymaganiem ogólnym podstawy, czyli z wykorzystaniem i tworzeniem informacji. Zadanie realizuje także IV. wymaganie ogólne zawarte w podstawie programowej gimnazjum, czyli daje uczniom okazję do zaprezentowania umiejętności tworzenia własnej strategii rozwiązania.

Sytuacja opisana w zadaniu jest łatwo modyfikowalna, przez co może być początkiem dyskusji w klasie na temat zmiany odpowiedzi w przypadku użycia innych wartości. Jedna z takich wersji może stać się również pracą domową ucznia.

Istotnym walorem zadania jest to, że mimo, że nie jest to zadanie bardzo proste, do jego rozwiązania potrzebna jest tylko wiedza, którą uczniowie nabyli w szkole podstawowej.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.