Matematyka

Wiązka zadań

Kule

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

W pojemniku jest 20 kul – część białych i reszta czarnych. Stosunek liczby kul białych do czarnych jest równy 3:7. Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest równe

A. `3/7`

B. `4/7`

C. `3/10`

D. `7/10`

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C.

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

9.5 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).

Komentarz

W tym zadaniu zanim uczeń obliczy prawdopodobieństwo, musi na podstawie stosunku liczby kul białych i czarnych wyznaczyć ich liczbę. Trzeba sięgać po zadania złożone, w których uczeń pokonuje dwa etapy rozwiązania.

Na początku nauki o prawdopodobieństwie uczniowie często popełniają błąd, odnosząc liczbę zdarzeń elementarnych sprzyjających danemu zdarzeniu do liczby całej reszty zdarzeń elementarnych, a nie do zbioru wszystkich możliwych wyników. Warto na najprostszych modelach pokazać, że takie rozumowanie jest niepoprawne.

Słowa kluczowe

prawdopodobieństwo

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.