Matematyka

Wiązka zadań

Drzewa wzdłuż drogi

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Wzdłuż prostej drogi posadzono drzewa. Odległość między sąsiednimi drzewami jest równa 3 m. Wypełnij tabelę.

Liczba drzew Odległość między pierwszym i ostatnim drzewem.
3  
10  
  33 m
n  

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

6 m, 27 m, 12, 3(n - 1) m

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zasadnicza trudność tego zadania tkwi w dostrzeżeniu, że liczba drzew jest o 1 większa niż liczba odcinków między nimi.  Uczeń nie zauważy tego bez modelu matematycznego, którym tu będzie rysunek. Jest to kolejny przykład zadania, które powinno przekonać ucznia o pomocnej roli wizualizacji zagadnienia. Po sporządzeniu rysunku zadanie staje się banalnie proste.

Słowa kluczowe

algebraizacja | modelowanie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.