Biologia

Wiązka zadań

Źródła inteligencji

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Określ, czy poniższe stwierdzenia poprawnie określają różnice w budowie i funkcjonowaniu mózgów człowieka i szympansa, decydujące o wyższej inteligencji ludzi.

  Stwierdzenie Czy poprawnie wyjaśnia różnicę?
1. Kora mózgowa człowieka ma większą powierzchnię niż u szympansa. `square` Tak / `square` Nie
2. Mózg człowieka zawiera więcej wody niż mózg szympansa. Woda chłodzi go w czasie wytężonej pracy. `square` Tak / `square` Nie
3. Mózg człowieka jest większy niż szympansa (w stosunku do wielkości ciała). `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - tak;

2. - nie;

3. - tak.

Wymaganie ogólne

1.3 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.
1.4 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej.

Wymaganie szczegółowe

6.8.1. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ nerwowy. Uczeń opisuje budowę i funkcje ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.
9.3. Ewolucja życia. Uczeń przedstawia podobieństwa i różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi jako wynik procesów ewolucyjnych.

Komentarz

Zadanie sprawdza wiadomości z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Zadaniem ucznia jest określenie, które z przedstawionych stwierdzeń na temat ludzkiego mózgu mogą tłumaczyć, dlaczego człowiek inteligencją znacznie przewyższa szympansa.

W wyniku badania przeprowadzonego na grupie uczniów klas III gimnazjum okazało się, że zadanie jest dość trudne. Jedynie 37% uczniów dokonało prawidłowej oceny wszystkich trzech stwierdzeń.

Najmniej problemów sprawiło uczniom stwierdzenie 1, które prawidłowo oceniło 74% badanych. Istotnie, powszechnie uznaje się, że kora mózgowa jest związana z procesami poznawczymi, a jej duża u człowieka (w porównaniu z szympansem) powierzchnia decyduje o ludzkiej inteligencji. Uczniowie, którzy udzielili nieprawidłowej odpowiedzi, najprawdopodobniej nie zdawali sobie z tego sprawy.

Badani uczniowie uzyskali gorszy wynik (zaledwie 63% poprawnych odpowiedzi), oceniając stwierdzenie 3. Część uczniów uznała najprawdopodobniej, że mózg człowieka jest mniejszy niż mózg szympansa (co oczywiście nie jest prawdą), albo sądziła, że większy, w stosunku do wielkości ciała, rozmiar mózgu nie może tłumaczyć większej inteligencji człowieka.

Najgorszy wynik (60% poprawnych odpowiedzi) badani uczniowie uzyskali, oceniając stwierdzenie 2. Udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi oznacza, oczywiście poza przypadkami „strzelania”, że uczeń uznał, po pierwsze, stwierdzenie o większej zawartości wody i jej chłodzącej roli w ludzkim mózgu za prawdziwe i, po drugie, że wydajniejsze chłodzenie mózgu wiąże się ze wzrostem inteligencji. Niestety, gdyby woda w istocie miała chłodzić mózg, to sama jej obecność byłaby niewystarczająca – miałaby taką samą temperaturę. Musiałaby jeszcze krążyć do jakiegoś narządu, w którym mogłaby ulec schłodzeniu. Oczywiście uczeń powinien wiedzieć, że ani taki obieg, ani tego rodzaju chłodnica w ciele człowieka nie występuje. Zatem, nawet nie posiadając odpowiedniej wiedzy, uczeń mógł, przeprowadzając podobną analizę, odrzucić stwierdzenie 2.

Zadanie, ze względu na krótką treść i umiarkowaną trudność, znajdzie zastosowanie przede wszystkim jako materiał na sprawdzian podsumowujący wiedzę uczniów z zakresu fizjologii i ewolucji człowieka.

Słowa kluczowe

ewolucja | inteligencja | mózg

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.