Matematyka

Wiązka zadań

Skoki i kroki

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Jeden skok Andrzeja (s) to dwa jego kroki (k), a jeden krok Andrzeja (k) to trzy jego stopy (p). Oceń prawdziwość podanych niżej równości  (zamaluj  kwadracik przy wybranej przez Ciebie odpowiedzi).

1. s + k +p = 10p         

  PRAWDA / FAŁSZ 

2.

s +  2k +3p = 5k              PRAWDA / FAŁSZ 

3.

3s + 3k + 3p = 5s                   PRAWDA / FAŁSZ 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. PRAWDA

2. PRAWDA

3. PRAWDA

 

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

W zadaniu podane zostały zależności między pewnymi wielkościami.  Aby poprawnie to zadanie rozwiązać uczeń musi umieć te zależności zapisać w postaci wyrażeń algebraicznych, czyli wykonać model matematyczny opisanej sytuacji. Musi również umieć operować  wyrażeniami algebraicznymi, aby móc ocenić prawdziwość podanych równości.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.