Biologia

Wiązka zadań

Zasada 3R

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Przeciętny Polak wytwarza rocznie ponad 300 kg odpadów. Rosnąca góra śmieci stanowi poważny problem. Jego prostym rozwiązaniem jest zasada 3R, czyli ograniczanie powstawania odpadów (z ang. Reduce), ponowne wykorzystanie artykułów wielorazowych (z ang. Reuse) oraz odzyskiwanie surowców wtórnych, czyli recykling (z ang. Recycle).

(Źródło: „Ochrona środowiska przyrodniczego” (2009) Dobrzańska B, Dobrzański G, Kiełczowski D,
PWN, Warszawa; str. 350).

Oceń które działania należy zaliczyć do kategorii ponownego wykorzystywania (Reuse), a  które do odzyskiwania surowców wtórnych (Recycle).

  Działanie Która kategoria?
1. Zamiast jednorazowych baterii kupuj te, które nadają się do ładowania

`square` Używaj ponownie – Reuse

`square` Odzyskuj – Recycle

2. Segreguj odpady – 70% zawartości kosza, to produkty nadające się do przetworzenia.

`square` Używaj ponownie – Reuse

`square` Odzyskuj – Recycle

3. Zaopatrz się we własną torbę na zakupy (płócienną lub koszyk wiklinowy).

`square` Używaj ponownie – Reuse

`square` Odzyskuj – Recycle

4. Niepotrzebne książki i ubrania oddaj innym, którym mogą się przydać.

`square` Używaj ponownie – Reuse

`square` Odzyskuj – Recycle

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – Reuse

2 – Recycle

3 – Reuse

4 – Reuse.

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.

Wymaganie szczegółowe

10.2. Globalne i lokalne problemy środowiska. Uczeń uzasadnia konieczność segregowania odpadów w gospodarstwie domowym oraz konieczność specjalnego postępowania ze zużytymi bateriami, świetlówkami, przeterminowanymi lekami.

Komentarz

Zadanie sprawdza rozumienie dwóch pojęć związanych z tematem odpadów: recyklingu i ponownego użycia. Uczeń nie musi znać definicji tych terminów (są one podane we wstępie), musi jedynie rozpoznać je w przedstawionych działaniach.

Dla porządku omówmy różnicę między recycle a reuse. Recykling polega na ponownym wykorzystaniu samego surowca, z którego wykonany jest jakiś produkt, nie samego produktu. Surowiec można przetworzyć na produkt tego samego rodzaju lub na całkiem inny. Natomiast ponowne wykorzystanie gotowego produktu opisuje się terminem ponownego użycia. Przykładowo, szklaną butelkę można użyć ponownie (reuse), używając jej jako wazonu lub zwracając ją producentowi, który ponownie ją napełni. Ta sama butelka może być również przekazana do huty szkła, gdzie zostanie przetopiona i stanie się surowcem do produkcji innych przedmiotów (recycle).

Dysponując tą wiedzą możemy bez trudu rozpoznać reuse w działaniu 1. Ładowanie baterii (a właściwie akumulatorów) oznacza, że można doprowadzić do ich ponownego wykorzystania w dokładnie ten sam sposób – jako przenośnego źródła energii. Podobnie rzecz się ma z działaniem 3, czyli wielokrotnym wykorzystywaniem torby zakupowej. Również oddanie innym książek lub ubrań (zamiast ich wyrzucenia lub przetworzenia jako surowców wtórnych) jest formą ponownego wykorzystania.

Spośród wymienionych działań jedynie działanie 2 jest formą recyklingu. Segregacja odpadów służy właśnie temu, by każdy ich rodzaj można było wykorzystać jako surowiec wtórny. I choć nie jest to działanie, które samo w sobie powoduje powstanie nowego produktu, to zdecydowanie ułatwia ten proces.

Zadanie najlepiej nadaje się na lekcję poświęconą tematowi odpadów i ochrony środowiska. Stanowi bardzo ciekawą pomoc przy omawianiu sposobów redukcji ilości śmieci.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.