Biologia

Wiązka zadań

Prestiżowy występ chóru

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Martyna od siedmiu miesięcy przygotowywała się do występu w chórze na prestiżowym konkursie zespołów wokalnych. Niestety na cztery dni przed występem musiała zgłosić się z ostrą infekcją gardła do lekarza, który przepisał jej antybiotyk: jedna tabletka co 8 godzin przez 6 dni. Martyna bardzo żałowała, że nie zaśpiewa w konkursie. Na szczęście po trzech dniach kuracji poczuła się lepiej i teraz myśli o wzięciu udziału w jutrzejszym konkursie.

Jak powinna postąpić Martyna?

`square` A.  Martyna powinna przestać brać antybiotyk. Jeśli objawy nie wrócą przed występem, może wziąć udział w konkursie, jest zdrowa i nie musi kontynuować kuracji.

`square` B. Martyna powinna brać antybiotyk przez 6 dni, ale jeśli poczuła się lepiej, może zaśpiewać bez przerywania kuracji.  

`square` C. Aby mieć pewność, że będzie zdrowa na konkurs, Martyna powinna zwiększyć dawkę antybiotyku, do dwóch tabletek co 8 godzin.

`square` D. Martyna powinna przestać brać tabletki, aby w trakcie występu nie być pod wpływem antybiotyku. Po jednodniowej przerwie powinna dokończyć kurację.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B.

Wymaganie ogólne

5.1 Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne).

Wymaganie szczegółowe

7.7. Stan zdrowia i choroby. Uczeń analizuje informacje dołączane do leków oraz wyjaśnia, dlaczego nie należy bez wyraźnej potrzeby przyjmować leków ogólnodostępnych oraz dlaczego antybiotyki i inne leki należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza (dawka, godziny przyjmowania leku i długość kuracji).

Komentarz

Zadanie dotyczy stosowania antybiotyków – leków skutecznych w leczeniu chorób pochodzenia bakteryjnego. Już od dłuższego czasu wiadomo, że zbyt częste i nie zawsze uzasadnione stosowanie antybiotyków spowodowało powstanie szczepów lekoopornych bakterii, na które nie ma aktualnie skutecznych lekarstw. Zatem przestrzeganie reguł związanych z przyjmowaniem antybiotyków jest niezwykle ważne, by nie zwiększać liczby lekoopornych szczepów bakterii.

Zbyt wczesne przerwanie kuracji antybiotykowej (sytuacja A i D) może skutkować przeżyciem części chorobotwórczych bakterii i - w krótkim czasie - nawrotem objawów choroby. Może też przyczynić się do powstania mutantów uodpornionych na ten rodzaj antybiotyku w grupie bakterii, które przeżyły. Zatem opis sytuacji A i D to błędne odpowiedzi w tym zadaniu. Tylko odpowiednio 5% i 10% uczniów wybrało je jako poprawne.

Sytuacja C wiąże się z samowolnym zwiększeniem dawki leku, co może wywołać nieprzewidziane skutki uboczne w organizmie człowieka. Z tego powodu istotne jest, by antybiotyki przyjmować zgodnie z trybem, jaki zaleci lekarz.  Zatem C to również odpowiedź błędna. Tak też oceniło ją 98% badanych uczniów.

Poprawną odpowiedź B wybrało 81% badanych uczniów.

Wyniki, jakie uzyskali badani uczniowie w tym zadaniu są optymistyczne – wydaje się, że kampanie społeczne na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków i przestrzegania reguł w ich stosowaniu oraz edukacja szkolna w tym zakresie przyniosły zamierzony skutek.

Zadanie można wykorzystać przy realizacji lekcji i na sprawdzianie z działu Stan zdrowia i choroby.

 

Słowa kluczowe

antybiotyki | choroby | zdrowie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.