Fizyka

Dobra praktyka

Wyznaczanie okresu drgań wahadła.

Drukuj

Autor
Joanna Borgensztajn, Maciej Trzebiński, Michał Sitarz
Krótki opis
Materiały w załączniku zawierają instrukcję do doświadczenia dla uczniów oraz informacje pomocnicze dla nauczyciela.
Przygotuj

wahadło matematyczne, długą linijkę lub taśmę mierniczą oraz stoper lub inne urządzenie do pomiaru czasu.

Cele praktyki

Pomoc nauczycielowi oraz uczniom w zrealizowaniu obowiazkowych wymagań doświadczalnych przewidzianych przez podstawę programową.

Treść

w załaczniku

Potencjalne problemy

 

 

Komentarz

Proponowane tutaj doświadczenie nadaje się do wykorzystania na zajęciach na III etapie edukacyjnym i może być przydatne do realizacji punktu 9.12 podstawy programowej: Uczeń wyznacza (…) okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego.

Główną zaletą doświadczenia jest to, że można je wykonać minimalnym nakładem środków, nawet w sytuacji gdy nauczyciel dysponuje bardzo słabo wyposażoną pracownią. Dołączone materiały zawierają instrukcje w dwóch wariantach, przy czym jeden z nich jest wariantem podstawowym, który powinien zostać wykonany obowiązkowo przez wszystkich uczniów w klasie. Drugi wariant jest trudniejszy i dlatego stanowi ciekawą alternatywę dla uczniów zdolniejszych i szczególnie zainteresowanych przedmiotem.

Doświadczenie może być cenną pomocą zarówno dla początkującego nauczyciela jak i osoby pragnącej wzbogacić swój warsztat dydaktyczny. Nadaje się również do wykorzystania w ramach zastępstwa, a jego wariant II celowo został opracowany w taki sposób, że możliwe jest wykonanie go na zajęciach sportowych lub w czasie wolnym.

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.