Matematyka

Wiązka zadań

W zakładzie krawieckim

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Zakładowi krawieckiemu dostarczono 63 m materiału na uszycie jednakowych spódnic w tym samym rozmiarze. W pierwszym dniu pracy z 32,2 m tej tkaniny uszyto 46 spódnic. Oceń prawdziwość podanych niżej zdań (zamaluj kwadracik przy wybranej przez Ciebie odpowiedzi).

I. Z dostarczonego materiału można uszyć 100 takich spódnic. 

PRAWDA

FAŁSZ

II. Na uszycie jednej spódnicy potrzeba średnio 0,63 m materiału. 

PRAWDA

FAŁSZ

III. Zachowując dotychczasowe tempo pracy zakład
wykorzysta dostarczony materiał  przed końcem
następnego dnia pracy.

PRAWDA

FAŁSZ

 

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

I. F, II. F, III. P

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

1.6 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych.
1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Zadanie można rozwiązać wykonując niezbyt skomplikowane obliczenia, ale na każde z pytań można także odpowiedzieć, umiejętnie szacując podane wielkości.. Na przykład przy pytaniu pierwszym można rozumować tak: skoro z więcej niż połowy materiału uszyto mniej niż 50 spódnic, to z całego materiałów nie można uszyć 100 spódnic.  

Gdy zadanie wykorzystane zostanie na lekcji, będzie dobrym narzędziem do ćwiczenia umiejętności szacowania.

Słowa kluczowe

liczby wymierne | szacowanie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.