Matematyka

Wiązka zadań

Jakie to liczby?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Wśród liczb a, b, c jest jedna równa zero, jedna ujemna i jedna dodatnia. Wskaż, która z nich jest zerem, która jest dodatnia, a która jest ujemna, jeśli wiadomo, że liczba a + b jest mniejsza od liczby a + c  oraz  liczba b + c  jest mniejsza od liczby a + b.

Liczba dodatnia:     

Liczba równa zero: 

 

Liczba ujemna: 

 

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Liczba dodatnia: a

Liczba równa zero: c

Liczba ujemna: b 

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.

Komentarz

Zadanie, które można polecić uczniom jako pracę domową. Będą mogli wtedy spokojnie poeksperymentować z różnymi wartościami liczb a, b i c. Część z nich z pewnością dojdzie do ogólniejszych stwierdzeń i w dyskusji na lekcji uzasadni swoje wybory za pomocą rozumowania algebraicznego. Pozostali z tych, którzy wykonają zadanie poprawnie, uzasadniając swoje wpisy będą prowadzić rozumowanie mocno jeszcze osadzone w arytmetyce. Im należy pokazać ścieżkę do uogólnienia ich rozumowania – na przykład posługując się przy ilustracji problemu zasadą działania wagi szalkowej. Nie należy przy rozwiązywaniu tego zadania posługiwać się własnościami  nierówności. Nierówności nie są tu niezbędne, a przede wszystkim umiejętność ich formalnego przekształcania wykracza poza podstawę programową.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.