Matematyka

Wiązka zadań

Zabawka

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zabawka po włączeniu kręci się przez pół godziny. Sprzedawca uruchamia na wystawie 5 takich zabawek kolejno co 10 minut. Pierwsza zabawka zostaje uruchomiona o 10:00.

Zadanie 1

Ile zabawek kręci się na wystawie o 10:45?

  A. 2                     B. 3                      C. 4                   D. 5

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Słowa kluczowe

rozumowanie

Zadanie 2

O której godzinie sprzedawca włączy piątą zabawkę?

 A. 10:20              B. 10:30               C.10: 40               D. 10:50

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Słowa kluczowe

rozumowanie

Zadanie 3

O której godzinie skończy się kręcić trzecia zabawka?

 A. 10:50              B. 11:10               C.12: 00               D. 12:30

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Słowa kluczowe

rozumowanie

Zadanie 4

Gdyby każda zabawka kręciła się o 10 minut dłużej, to piąta skończyłaby się kręcić

 A. 10 minut później    B. 20 minut później    C. 30 minut później    D. 50 minut później

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

5. Rozumowanie i argumentacja. Uczeń prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania.

Wymaganie szczegółowe

1.7 Liczby wymierne dodatnie. Uczeń stosuje obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, w tym do zamiany jednostek (jednostek prędkości, gęstości itp.).

Komentarz

Słowa kluczowe

rozumowanie

Uwagi końcowe

Wiązka zadań, w których należy wykonać pewne obliczenia zegarowe, ale trzeba też wykazać się umiejętnością analizy danych przedstawionych w zadaniu. Część uczniów zapewne nie uwzględni informacji, że każda z zabawek przestaje się kręcić pół godziny po włączeniu  Aby ułatwić otrzymanie odpowiedzi, można opisaną sytuację przedstawić na pięciu równoległych osiach liczbowych (osiach czasu). Wówczas łatwo odczytuje się rozwiązania zadań 1), 2), 3). Analiza opisanego procesu jest elementem rozumowania, które w precyzyjny sposób należy przeprowadzić według przyjętej interpretacji (oś liczbowa, zestawienie godzin rozpoczęcia i zakończenia ruchu przez kolejne zabawki itp.). Z kolei rozpatrywanie zadania 4) wymaga odszukania argumentu potwierdzającego wybór właściwej odpowiedzi. Kilka pytań zawartych w tej wiązce powinno zachęcić uczniów do samodzielnego formułowania zadań dotyczących opisanej sytuacji i ich rozwiązywania. Zaletą tego zestawu jest i to, że pozwala on "błysnąć" uczniom, którzy na co dzień nie mają zbyt wielu okazji, aby pochwalić się swymi umiejętnościami.

 

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.