Matematyka

Wiązka zadań

Wykres spełniający warunki

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Który wykres przedstawia funkcję spełniającą jednocześnie trzy następujące warunki:
- dla argumentu  0 funkcja przyjmuje wartość -1,
- najmniejszą wartość funkcji jest równa -3,
- wykres funkcji przecina oś x w punkcie (4, 0).

A.  

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

2. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji. Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretuje pojęcia matematyczne i operuje obiektami matematycznymi.

Wymaganie szczegółowe

8.3 Wykresy funkcji. Uczeń odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero.

Komentarz

To zadanie wymaga umiejętności analizowania kilku wykresów naraz. Uczeń musi wykazać się biegłością w dostrzeganiu własności funkcji w przebiegu jej wykresu. Zadanie ćwiczy także opracowywanie procedur szybkiej eliminacji złych odpowiedzi. Rozwiązywanie tego typu zadań jest bardzo kształcące, ale równie kształcące jest tworzenie i rozpatrywanie zadań przebiegających w pewnym sensie "w drugą stronę", czyli projektowanie wykresów funkcji posiadających zadane własności. Jest to dobry moment dla rozwijania uczniowskiej kreatywności, a jednocześnie efekty zaprezentowane przez uczniów mogą wiele powiedzieć o ich rozumieniu funkcji i wykresu.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.