Matematyka

Wiązka zadań

Małgosia z Jurkiem rzucają monetą

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Małgosia i Jurek rzucają monetą, każdy po 10 razy. Umówili się, że gdy ktoś wyrzuci orła otrzymuje 6 punktów, a gdy wyrzuci reszkę – traci 3 punkty. Liczbę punktów osoby, która n razy wyrzuci orła opisuje wyrażenie

 A.  3n + 30        B.  6n + 30         C.  9n – 30        D.  12n – 30

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

C

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

6.1 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń opisuje za pomocą wyrażeń algebraicznych związki między różnymi wielkościami.
6.3 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej.
6.5 Wyrażenia algebraiczne. Uczeń mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz, w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraiczne.

Komentarz

Algebraizacja, której efektem jest utworzenie modelu matematycznego sytuacji opisanej w zadaniu, to czynność, którą należy wykonać podczas rozwiązywania. W nauczaniu matematyki jest ona szczególnie ważna, gdyż stanowi pierwszy istotny element transkrypcji problemu realnego na język matematyki. Wyrażenia proponowane jako odpowiedzi są na pewnym poziomie ogólności. Jeśli w klasie są uczniowie, którzy nie radzą sobie z analizą takich zapisów, należy przeanalizować kilka konkretnych sytuacji, gdy dane są wartości n, a następnie przejść do uogólnień. Zadanie powinno być omówione z całą klasą, a dobrym posunięciem dydaktycznym jest ułożenie i rozwiązanie kilku jeszcze takich zadań.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.