Fizyka

Wiązka zadań

Herbata

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Prezentowane zadanie pochodzi z zestawu zadań badania Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych „Laboratorium myślenia”. Wszelkie informacje dotyczące badania „Laboratorium myślenia” dostępne są na stronie eduentuzjasci.pl.

Zadanie

Na stole stoi szklanka wypełniona gorącą herbatą. Jej temperaturę mierzono co pięć minut. Część wyników pokazano w tabeli.

Czas 17.00 17.05 17.10 17.15 17.20 17.25 17.30
temperatura 70°C   52°C       28°C

Wynik 60°C mógł dać pomiar wykonany o godzinie:

`square` A. 17.05

`square` B. 17.15

`square` C. 17.20

`square` D. 17.25

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A.

Wymaganie ogólne

2 Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników.

Wymaganie szczegółowe

8.6. Wymagania przekrojowe. Uczeń odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli
8.9. Wymagania przekrojowe. Uczeń rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną

Komentarz

Zadanie należy do zadań łatwych, gdyż do jego rozwiązania wystarczy umiejętność odczytywania i analizowania danych przedstawionych w formie tabeli. Aby je rozwiązać, uczeń powinien wiedzieć, że w miarę upływu czasu herbata zmniejsza swoją temperaturę. Patrząc na dane w tabeli, od razu widzimy, że skoro temperatura 60°C jest mniejsza od temperatury 70°C i większa od temperatury 52°C, to prawidłową godziną jest 17.05, czyli właściwa jest odpowiedź A.

Poniżej pokazano wyniki badania wykonanego na losowej próbie około 5000 uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych. Badaną populację podzielono według uzyskanych wyników na osiem równolicznych grup, nadając im numery od 1 do 8 (1 – uczniowie najsłabsi, 8 – najlepsi).

Liczby 1-8 na poziomej osi oznaczają numer grupy, a liczby na pionowej osi – procent uczniów z danej grupy, którzy wybrali daną odpowiedź.

Jak widać, rozwiązywalność zadania jest bardzo wysoka, zarówno w grupie najsłabszych (53,3%), jak też najlepszych (98,2%) uczniów. Zadanie było na tyle łatwe, że trudno było wybrać nieprawidłową odpowiedź. Zadziwiający jest więc fakt, że słabi uczniowie zaznaczali także inne proponowane odpowiedzi. Najczęściej wśród nieprawidłowych odpowiedzi wystąpiła odpowiedź B – godz. 17.15. Może to wynikać z faktu, iż uczeń zasugerował się tym, że prawie zawsze tabele występujące w podręcznikach lub zeszytach ćwiczeń przedstawiają wartości, które rosną – więc uznał, że skoro o godzinie 17.10 herbata miała temperaturę 52°C, to temperaturę 60°C herbata będzie miała o godzinie 17.15.

Poniższy wykres przedstawia procent prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi wszystkich uczniów z poszczególnych grup.

Z powyższego wykresu wynika, że odsetek prawidłowych odpowiedzi wzrastał bardzo szybko dla uczniów najsłabszych.

Podsumowując wyniki powyższego zadania, można stwierdzić, że polscy uczniowie bardzo dobrze radzą sobie z prostymi zadaniami, których rozwiązanie polega na odczytaniu danych z tabeli i na wyciągnięciu wniosków na ich podstawie.

Słowa kluczowe

czas | tabela | temperatura

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.