Matematyka

Wiązka zadań

Cztery okna

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Oblicz powierzchnię szyby w każdym z czterech okien. Szerokość ramy i listew jest równa 8 cm.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

kolejno: 5,2256m2, 4,9984 m2, 4,8576 m2, 4,7168 m2

Wymaganie ogólne

4. Użycie i tworzenie strategii. Uczeń stosuje strategię jasno wynikającą z treści zadania, tworzy strategię rozwiązania problemu.

Wymaganie szczegółowe

10.9 Figury płaskie. Uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów.

Komentarz

Uczeń korzysta ze wzoru na pole prostokąta, ale przede wszystkim musi stworzyć strategię rozwiązania zadania. W pierwszym przypadku ustala wymiary szyby i oblicza jej powierzchnię lub od powierzchni okna odejmuję powierzchnię ramy, co jest bardziej pracochłonne. W drugim przypadku wzrasta poziom trudności – trzeba uwzględnić szpros, który nie przechodzi przez środek okna. Uczeń musi dostrzec, że przesunięcie szprosu nie zmienia pola szyby. To spostrzeżenie ułatwia mu również rozwiązanie w trzecim i czwartym przypadku. 

Słowa kluczowe

pole czworokąta | strategia

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.