Chemia

Wiązka zadań

Zabiegi higieniczne ptaków

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Prezentowane zadanie pochodzi z zestawu zadań badania Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych „Laboratorium myślenia”. Wszelkie informacje dotyczące badania „Laboratorium myślenia” dostępne są na stronie eduentuzjasci.pl.

Zadanie

Zabiegiem higienicznym zaobserwowanym u ponad 200 gatunków ptaków jest smarowanie się rozgniecionymi mrówkami. Jad mrówek zawiera kwas metanowy (potocznie zwany kwasem mrówkowym).

Wybierz  tę właściwość kwasu metanowego, która zdecydowała o wykorzystaniu kwasu metanowego przez ptaki.

`square` a. Kwas mrówkowy,  ze względu na swój odczyn, chroni pióra ptaków przed kwaśnymi opadami.

`square` b. Kwas mrówkowy dobrze rozpuszcza się w wodzie, dlatego ptaki mogą latać w czasie deszczu.

`square` c. Kwas mrówkowy jest toksyczny między innymi dla bakterii i grzybów niszczących pióra ptaków.

`square` d. Kwas mrówkowy ma silny zapach, dzięki któremu ptaki rozpoznają poszczególnych osobników w stadzie.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

Odp. c

Wymaganie ogólne

2.1 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń opisuje właściwości substancji i wyjaśnia przebieg prostych procesów chemicznych;
2.2 Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. Uczeń zna związek właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływ na środowisko naturalne;

Wymaganie szczegółowe

6.7 Kwasy i zasady. Uczeń wymienia rodzaje odczynu roztworu i przyczyny odczynu kwasowego, zasadowego i obojętnego.
6.8 Kwasy i zasady. Uczeń interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obojętny)/ wykonuje doświadczenie, które pozwoli zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym człowieka (żywność, środki czystości itp.).
8.4 Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu.

Komentarz

Do poprawnego rozwiązania zadania niezbędna jest analiza wstępu do zadania. Kluczową informacją, którą uczeń powinien odnaleźć w tekście poprzedzającym zadanie jest to, że smarowanie się mrówkami jest zabiegiem higienicznym. Uczeń powinien również wykazać się znajomością właściwości kwasu mrówkowego. Zadanie jest tak skonstruowane, że każda z proponowanych uczniowi odpowiedzi zawiera prawdziwą informację dotyczącą kwasu oraz proponowane uzasadnienie przyczyny wcierania kwasu w pióra przez ptaki.

Jak odpowiadali uczniowie?

W tabeli poniżej przedstawiono rozkład procentowy odpowiedzi uczniów na pytanie postawione w poleceniu do zadania (prawidłową odpowiedź wytłuszczono). Prawdopodobieństwo przypadkowego udzielenia prawidłowej odpowiedzi wynosiło w tym zadaniu 25%. Prawidłowej odpowiedzi c udzieliło prawie 60,4% uczniów.

Tabela. Rozkład procentowy odpowiedzi uczniów na pytanie postawione w poleceniu.

Kwas mrówkowy, ze względu na swój odczyn, chroni pióra ptaków przed kwaśnymi opadami. 16,4%
Kwas mrówkowy dobrze rozpuszcza się w wodzie, dlatego ptaki mogą latać w czasie deszczu. 15,2%
Kwas mrówkowy jest toksyczny między innymi dla bakterii i grzybów niszczących pióra ptaków. 60,4%
Kwas mrówkowy ma silny zapach, dzięki któremu ptaki rozpoznają poszczególnych osobników w stadzie. 5,5%

Na wykresie poniżej przedstawiono procent prawidłowych odpowiedzi udzielonych w tym zadaniu przez uczniów podzielonych na osiem równolicznych grup. Z analizy wykresu wynika, że 28,2 % najsłabszych uczniów udzieliło prawidłowej odpowiedzi w zadaniu. Wraz z rosnącym poziomem umiejętności uczniów odsetek prawidłowych odpowiedzi rośnie i osiąga 84,5% w ósmej grupie uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z całego zestawu zadań.

Wykres. Rozkład częstości odpowiedzi dla stwierdzenia pierwszego. Na osi X zaznaczono poziom ucznia (1 – grupa uczniów, którzy uzyskali najniższe wyniki w całym teście, 8 – grupa o najwyższych wynikach), na osi Y zaś – odsetek uczniów z danej grupy, którzy wybrali daną odpowiedź.

 


Słowa kluczowe

kwas

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.