Wiedza o społeczeństwie

Wiązka zadań

Sondaże

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Opis wiązki zadań

W zadaniu wykorzystana została karykatura znanego rysownika, Andrzeja Mleczki. Zasadność oparcia zadania o tę formę przekazu wynika z jej popularności w mediach - z podobnymi pracami uczniowie spotykają się w środkach masowego przekazu. Umiejętność odczytywania treści, do których odwołują się karykatury, jest przydatna dla świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Na podstawie zamieszczonej w prasie ilustracji wykonaj zadanie.

sondaze

* OBOP, PENTOR, CBOS – nazwy instytucji badających opinię publiczną

Zadanie

Na podstawie ilustracji można sądzić, że autor

A. zachęca do udziału w wyborach.

B. nie ma zaufania do opinii publicznej.

C. reklamuje usługi wymienionych firm.

D. nie wierzy w wiarygodność sondaży.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

1.1 Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego;

Wymaganie szczegółowe

6.3 Środki masowego przekazu. Uczeń wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy krytycznie analizuje przekaz reklamowy

Komentarz

Uczeń powinien dostrzec, że ma do czynieninia z karykaturą, a następnie odczytać zawarty w niej przekaz. Wskazanie odpowiedzi A i C może świadczyć o nierozpoznaniu samego charakteru ilustracji lub niezrozumieniu funkcji karykatury, bądź też o błędnym zakwalifikowaniu ilustracji jako przekazu reklamowego. Wskazanie odpowiedzi B może wynikać z prawidłowego powiązania nazw OBOP, PENTOR, CBOS z badaniami opinii publicznej, przy jednocześnie niedostatecznie pogłębionej analizie ilustracji.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

.