Biologia

Wiązka zadań

Roślinożerca czy drapieżnik?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Poniżej przemieszano opisy roślinożerców i drapieżników. Zaznacz A, jeśli opis dotyczy roślinożercy, lub B, jeśli dotyczy drapieżnika.

1. Trawienie celulozy w jego przewodzie pokarmowym
zachodzi dzięki symbiotycznym bakteriom.
`square` A  /  `square` B
2. Nocą w poszukiwaniu zdobyczy pomagają mu receptory
temperatury, znajdujące się w specjalnych zagłębieniach
na głowie.
`square` A  /  `square` B
3. Ponieważ odżywia się pokarmem o wysokiej zawartości
białka, jego przewód pokarmowy jest stosunkowo krótki
w stosunku do długości ciała.
`square` A  /  `square` B

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. A
2. B
3. B

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.

Wymaganie szczegółowe

4.3. Ekologia. Uczeń przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej roślinożernych ssaków, adaptacje zwierząt do odżywiania się pokarmem roślinnym;podaje przykłady przystowsowań roślin służących obronie przed zgryzaniem.
4.4. Ekologia. Uczeń przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej mięsożernych ssaków, adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy; podaje przykłady obronnych adaptacji ich ofiar.

Komentarz

Zadanie to sprawdza opanowanie wiedzy szkolnej – umiejętności rozróżniania zwierząt roślinożernych od drapieżnych. Podstawa programowa precyzuje, że uczeń powinien cechy tych zwierząt omawiać na przykładach poznanych wcześniej ssaków. Ponieważ zapisy podstawy nie określają, jakie gatunki zwierząt uczeń powinien poznać, nie można pytać o adaptacje konkretnych gatunków zwierząt, ale raczej o ogólne cechy charakterystyczne dla zwierząt roślinożernych i drapieżnych. W taki sposób wyszczególnione umiejętności sprawdza to zadanie. W przeprowadzonym badaniu okazało się ono niezbyt trudne. Prawidłowo rozwiązało je 54% uczniów, a jego moc różnicująca wyniosła 0,47, co przy dużym zróżnicowaniu tematycznym zadań uwzględnionych w badaniu jest dobrym wynikiem. Pierwszy opis jako dotyczący roślinożercy prawidłowo zidentyfikowało 85% uczniów. Jednoznaczną wskazówką była tu celuloza, obecna jedynie w pokarmie roślinnym. Uczniowie nie mieli też problemu z kategoryzacją drugiego zdania – jako opisujące drapieżnika rozpoznało je 88% uczestników badania. Warto tu wspomnieć, że opis dotyczy węży, ale jednoznaczną wskazówką było poszukiwanie zdobyczy wydzielającej w nocy ciepło, a zatem organizmu stałocieplnego. Najwięcej trudności sprawiło zdanie trzecie, prawdopodobnie dlatego, że wymagało najwięcej wiadomości. W zdaniu tym znajdowały się dwie wskazówki – po pierwsze, stwierdzenie o wysokiej zawartości białka w pokarmie, a po drugie, o związaną z tą zawartością budowie układu pokarmowego. Uczeń powinien wiedzieć, że bogaty w białko jest pokarm zwierzęcy, podczas gdy pokarm roślinny zawiera przede wszystkim celulozę. Białko łatwiej strawić niż celulozę, a o trudnościach z trawieniem celulozy wspominało również pierwsze zdanie. Prawidłowego wyboru dokonało 64% uczniów.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.