Biologia

Wiązka zadań

Mrozoodporne pomidory

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Naukowcom udało się stworzyć mrozoodporną odmianę pomidora. W tym celu wprowadzili gen z ryby – flądry żyjącej na terenach arktycznych – do genomu pomidora.

Źródło: Hightower R, Baden C, Penzes E, Lund P, Dunsmuir P. 1991.
Expression of antifreeze proteins in transgenic plants. Plant Mol. Biol. 17:1013–21.

Określ, czy poniższe obawy związane ze spożywaniem zmodyfikowanych pomidorów mają naukowe uzasadnienie.

  Stwierdzenie Tak czy nie?
1. Zmodyfikowane DNA z pomidorów może być mniej zdrowe dla człowieka niż niemodyfikowane DNA. `square` Tak / `square` Nie
2. Modyfikacja może się przenieść na człowieka, powodując zmianę ludzkiego genomu. `square` Tak / `square` Nie
3. Istnieje ryzyko, że mieszanka DNA z dwóch różnych organizmów będzie ciężkostrawna. `square` Tak/ `square` Nie
4. Białka wytworzone na podstawie wprowadzonego genu mogą powodować alergie. `square` Tak/ `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Nie

2. Nie

3. Nie

4. Tak

Wymaganie ogólne

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie diagnozuje wiedzę uczniów o organizmach transgenicznych w kontekście obaw związanych z ich spożywaniem. Diagnozuje również umiejętność oddzielania faktów od opinii niepopartych wynikami badań naukowych. Okazuje się, że umiejętności te nie były mocno reprezentowane wśród badanych 227 uczniów klasy I liceum. Większość badanych uczniów podzielała przekonanie, że zmodyfikowane DNA może być bardziej niezdrowe dla człowieka niż naturalne DNA. Nie brano oni pod uwagę faktu, że każde DNA – czy to naturalne, czy też zmodyfikowane – jest trawione do wolnych nukleotydów w jelicie cienkim człowieka. Wiedza o trawieniu DNA jest też potrzebna, by odpowiedzieć „Nie” przy stwierdzeniu 3, bo przecież tak samo trawi się DNA naturalne, jak i zmodyfikowane, żadne z nich nie jest lekko- czy ciężkostrawne. W tym punkcie 52% badanych uczniów wybrało poprawną odpowiedź „Nie”, co oznacza, że prawie co drugi uczeń zgodził się z opinią o ciężkostrawności DNA.

Drugie z kolei stwierdzenie jest tak absurdalne, że znalazło poparcie jedynie (a może aż?) wśród 20% licealistów. Absurdalność tego stwierdzenia wynika z faktu, że obróbka pokarmu w przewodzie pokarmowym człowieka uniemożliwia przechodzenie zjadanego materiału genetycznego w całości do krwiobiegu, a tym bardziej do genomów komórek organizmu. Dlatego też wydaje się, że te 20% licealistów wybierając „Tak” przy tym stwierdzeniu, kierowało się nieracjonalnym, emocjonalnym podejściem do tematu, być może spowodowanym wpływem mediów.

Stwierdzenie 4 zostało określone jako prawdziwe przez 84% badanych uczniów. Jest to wynik satysfakcjonujący, bo świadczy o uwzględnianiu faktów popartych danymi naukowymi. Znanych jest wiele przypadków uczuleń ludzi na określone rodzaje białka, dlatego też wprowadzanie do układu pokarmowego nienaturalnych, mieszanych (zwierzęcych i roślinnych) zestawów białek może powodować reakcje alergiczne u niektórych osób. Zatem nie można uznać tego stwierdzenia za fałszywe.

Prawidłowo rozwiązało całe zadanie jedynie 7% uczniów. Z tego też powodu lepiej jest wykorzystać to zadanie na lekcji niż w teście – przede wszystkim jako pretekst do dyskusji o rozróżnianiu faktów od opinii i do wymiany poglądów na temat rzeczywistych zagrożeń i korzyści, jakie niosą ze sobą organizmy transgeniczne.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.