Fizyka

Wiązka zadań

Motocykl i samochód

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Przeciętny motocykl, ruszając z miejsca równocześnie z samochodem (na przykład po zapaleniu się zielonego światła), szybko pozostawia go w tyle.

1. Oznacza to, że w porównaniu z samochodem motocykl ma

`square` A. większe przyspieszenie,

`square` B. większą prędkość maksymalną,

`square` C. większą moc silnika,

2. ponieważ dla motocykla, w porównaniu z samochodem, większa jest wartość

`square` A. iloczynu wypadkowej siły działającej na pojazd i jego masy.

`square` B. ilorazu wypadkowej siły działającej na pojazd do jego masy.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. A
2. B

Wymaganie ogólne

3 Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

Wymaganie szczegółowe

1.1. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu/ przelicza jednostki prędkości
1.6. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego
1.7. Ruch prostoliniowy i siły. Uczeń opisuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona

Komentarz

Zadanie miało w nieco nietypowy sposób sprawdzić zrozumienie pojęcia „przyspieszenie” oraz umiejętność posługiwania się II zasadą dynamiki.

Pierwsza część mogła być przez uczniów rozwiązywana dość intuicyjnie, choć ostatni wariant odpowiedzi odwoływał się do tak zwanej „potocznej wiedzy”.

Druga część zadania miała sprawdzić, czy uczniowie  potrafią:

  1. zauważyć że zadanie ma coś wspólnego z II zasadą dynamiki,
  2. wybrać poprawne sformułowanie II zasady dynamiki.

Ważnym aspektem zadania był fakt, że nie było w nim wprost mowy o II zasadzie dynamiki, nie było też związanego z nią wzoru. Chodziło wyłącznie o zauważenie, że znana ze szkoły zasada wyjaśnia opisane zjawisko z życia codziennego.

Większość uczniów (79%) w pierwszej części zadania wybrała prawidłową odpowiedź „A”, dystraktor „C” wybrało 13% uczniów. W drugiej części poprawną odpowiedź wybrało 60% uczniów co nie jest  wynikiem złym, jednak nie jest też bardzo dobrym zważywszy na to, że były tylko dwie odpowiedzi do wyboru. W całości poprawnie rozwiązała zadanie połowa uczniów (próba na której przeprowadzono badanie wynosiła 602 uczniów).

Wydawać by się mogło, że zadanie jest stosunkowo proste, a więc powinno być rozwiązane poprawnie przez zdecydowanie większą liczbę uczniów, jednak widać, że tak wcale nie jest. Można wyciągnąć wniosek, że gruntowna znajomość jednej z fundamentalnych zasad fizyki nie jest powszechna wśród absolwentów gimnazjum.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.