Matematyka

Wiązka zadań

Nietypowa kostka do gry

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Rzucono jeden raz nietypową sześcienną kostką, której siatkę przedstawiono na rysunku.

Oceń prawdziwość podanych w tabeli zdań, zamalowując kwadracik, przy  wybranej odpowiedzi.

1.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego oczka

jest równe `(1)/(6) .`

PRAWDA / FAŁSZ

2.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia trzech oczek

jest równe  `1/2.`

PRAWDA / FAŁSZ

3. 

Prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego oczka 

jest 2 razy większe niż prawdopodobieństwo

wyrzucenia dwóch oczek.

PRAWDA / FAŁSZ

4.

Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek

większej niż 1 jest równe `2/3 .`

PRAWDA / FAŁSZ

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. FAŁSZ

2. PRAWDA

3. PRAWDA

4. PRAWDA

Wymaganie ogólne

3. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji, buduje model matematyczny danej sytuacji.

Wymaganie szczegółowe

9.5 Statystyka opisowa i wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń analizuje proste doświadczenia losowe (np. rzut kostką, rzut monetą, wyciąganie losu) i określa prawdopodobieństwa najprostszych zdarzeń w tych doświadczeniach (prawdopodobieństwo wypadnięcia orła w rzucie monetą, dwójki lub szóstki w rzucie kostką, itp.).

Komentarz

W tym zadaniu sprawdzane są podstawowe umiejętności obliczania prawdopodobieństwa. Obliczenia są typowe i nietrudne, a nietypowa jest jedynie kostka, za pomocą której dokonywane jest losowanie.

Słowa kluczowe

prawdopodobieństwo

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

algebraizacja   argumentacja   czas   droga   działania na liczbach naturalnych   kąty w czworokącie   kąty w trójkącie   koła i okręgi   liczba pi   liczby naturalne   liczby wymierne   mediana   metoda prób i błedów   modelowanie   notacja wykładnicza   objętość graniastosłupa   objętość szcześcianu   obliczanie potęg   obliczenia arytmetyczne   obliczenia kalendarzowe   
.