Biologia

Wiązka zadań

Po co badać krew?

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Sprawdzian

Zadanie

Kontrolne badanie krwi należy wykonywać przynajmniej raz w roku, ponieważ

`square` A.  takie są zasady przyjęte w Unii Europejskiej.

`square` B.  skład krwi zmienia się w zależności od wieku.

`square` C.  normy są aktualizowane i zmieniają się średnio raz w roku. 

`square` D.  dzięki temu można wcześnie wykryć chorobę i skutecznie ją leczyć.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

D

Wymaganie ogólne

5.1 Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne).

Wymaganie szczegółowe

7.6. Stan zdrowia i choroby. Uczeń uzasadnia konieczność okresowego wykonywania podstawowych badań kontrolnych (np. badania stomatologiczne, podstawowe badania krwi i moczu, pomiar pulsu i ciśnienia krwi).

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń wie, że badania profilaktyczne są istotne dla wczesnego wykrywania niektórych chorób. Zadanie w badaniu próbnym przeprowadzonym wśród uczniów klas III gimnazjum okazało się dość łatwe, ponieważ aż 76% badanych udzieliło odpowiedzi poprawnej.

Po 6% badanych wybrało dystraktory A i C. Oba dystraktory odnoszą się do motywacji formalno-prawnej. Rzecz jasna tego typu regulacji nie ma i najprawdopodobniej nie będzie, ale nawet gdyby w przyszłości miało się okazać, że jest inaczej, to i tak byłaby to powód wtórny, podczas gdy powodem pierwotnym jest troska o ludzkie zdrowie.

Niewielu więcej uczniów (10%) wybrało odpowiedź B. Zapewne niektórym z nich wydało się prawdopodobne, że skład krwi z wiekiem ulega zmianie. Być może sugerowali się oni faktem, że normy morfologii krwi są nieco różne dla dzieci i osób dorosłych. Jednak, jak wspomniano wcześniej, najważniejszą przyczyną corocznych badań nie jest sprawdzenie, czy wyniki mieszczą się nadal w „widełkach” dla danej grupy wiekowej, lecz możliwość wczesnego zdiagnozowania chorób (odpowiedź D).

Zadanie jest typowym zadaniem sprawdzianowym o umiarkowanym stopniu trudności.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.