Biologia

Wiązka zadań

Ola i jej BMI

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Ola ma 18 lat i jej BMI wynosi 17,5. Jest z tego powodu bardzo niezadowolona i uważa, że jest za gruba.

Tabela określająca wartości BMI dla dorosłych
wg Światowej Organizacji Zdrowia.

  BMI (kg/m2)
Niedowaga <18,50
Waga w normie 18,50-24,99
Nadwaga 25,50-29,99
Otyłość >30,00

Źródło: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html, 24.04.2013, zmienione


Na podstawie swojej wiedzy i powyższych informacji oceń, na czym polega rzeczywisty problem Oli.

`square` A. Spożywa zbyt obfite posiłki.

`square` B. Ma zaburzoną ocenę wyglądu własnego ciała.

`square` C. Wykonuje zbyt mało ćwiczeń fizycznych.

`square` D. Dostarcza organizmowi za mało witamin.

 


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

B

Wymaganie ogólne

3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
5.1 Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne).

Wymaganie szczegółowe

6.3.7. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość lub niedowaga oraz ich następstwa).

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń jest w stanie wykorzystać informacje przedstawione w postaci tabeli. Do udzielenia prawidłowej odpowiedzi nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza, w szczególności uczeń nie musi znać ani rozumieć pojęcia BMI.

Aby dojść do prawidłowej odpowiedzi, uczeń musi jedynie porównać BMI Oli z wartościami przedstawionymi w prawej kolumnie tabeli i odczytać informację przedstawioną w kolumnie lewej. To wystarcza, aby dowiedzieć się, że BMI Oli oznacza niedowagę. Dysponując tą informacją uczeń może z łatwością wskazać prawidłową odpowiedź, mówiącą o tym, że Ola ma zaburzoną ocenę własnego wyglądu (B). Wszak osoba o zauważalnej niedowadze nie ma powodów sądzić, że jest za gruba.

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów klas III gimnazjum zadanie okazało się bardzo łatwe. 91% badanych podało prawidłową odpowiedź.

Zadanie znajdzie zastosowanie na sprawdzianie. Może być również wykorzystane na lekcji poświęconej prawidłowemu odżywianiu.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.