Biologia

Wiązka zadań

Współpraca z układem krwionośnym

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu jest współdziałanie narządów i układów w wykonywaniu funkcji życiowych.

Zaznacz układ, z którym współdziała układ krążenia podczas wykonywania podanych w tabeli funkcji.

Układy:

1. Wydalniczy

2. Oddechowy

3. Dokrewny

4. Pokarmowy

  Funkcja układu krążenia

Z którym układem współdziała

układ krążenia ?
1. Zaopatrywanie komórek w aminokwasy, które mogą być wykorzystane do budowy białek. `square` A / `square` B / `square` C / `square` D
2. Transport usuwanych z organizmu produktów przemiany związków azotowych. `square` A / `square` B / `square` C / `square` D
3. Dostarczanie komórkom związków regulujących ich wzrost i przemianę materii. `square` A / `square` B / `square` C / `square` D

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – D

2 – A

3 - C

Wymaganie ogólne

1.2 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku.

Wymaganie szczegółowe

6.1.3. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Tkanki, narządy, układy narządów. Uczeń opisuje budowę, funkcje i współdziałanie poszczególnych układów: ruchu, pokarmowego, oddechowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, dokrewnego i rozrodczego.

Komentarz

Zadanie sprawdza, czy uczeń rozumie, w jaki sposób współpracują ze sobą poszczególne układy, w szczególności zaś jaka jest rola krwi w zespalaniu pracy całego organizmu.

W badaniu przeprowadzonym wśród uczniów klas III gimnazjum zadanie okazało się trudne – prawidłowe odpowiedzi we wszystkich trzech punktach podało jedynie 20% badanych. Najtrudniejszy okazał się punkt 3, w którym prawidłowych odpowiedzi było 27%, podczas gdy przy odpowiedziach udzielanych losowo odsetek „trafień” wynosiłby 25%. Zdecydowana większość badanych, bo aż 63% wybrało odpowiedź D (układ pokarmowy), podczas gdy poprawna jest odpowiedź C (układ dokrewny). Opisane w punkcie 3 związki regulujące wzrost i przemianę materii komórek to nic innego jak hormony, lecz najprawdopodobniej większości uczniów wzrost i przemiana materii skojarzyły się z odżywianiem.

Co ciekawe, w punkcie 1 (33% odpowiedzi poprawnych), gdzie prawidłową odpowiedzią jest D, czyli układ pokarmowy właśnie, najczęściej wybierany był dystraktor C, czyli układ dokrewny (57% odpowiedzi). Krew zaopatruje cały organizm między innymi w aminokwasy, które pochodzą z układu pokarmowego. Doprawdy trudno stwierdzić, co powodowało uczniami, którzy zdecydowali się wybrać w tej części zadania układ dokrewny. Badani uczniowie zdecydowanie najlepiej wypadli w punkcie 2, gdzie prawidłowych odpowiedzi było 75%. Zdecydowana większość uczniów nie miała wątpliwości, że usuwanie produktów przemiany materii związane jest z układem wydalniczym.

Zadanie najlepiej nadaje się do pracy na lekcji. Wydaje się odpowiednie również na sprawdzian.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.