Biologia

Wiązka zadań

Zwierzę z „National Geographic”

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Marek kupił w antykwariacie stary numer „National Geographic”. Zaciekawił go artykuł, którego część strony była naderwana:

„(...) Jego całe ciało, mięśnie, szkielet i zmysły są doskonale przystosowane do długotrwałego tropienia i skutecznego zabijania. Jest zwinny i szczupły. Znakomity węch pozwala mu wyczuć zdobycz z odległości kilku kilometrów i rozpoznać, w jakiej jest kondycji. Poluje stadnie. Gdy dopadnie ofiarę, rozszarpuje ostrymi jak sztylety kłami, a jego szczęki, zaopatrzone w niezwykle silne mięśnie, zaciskają się niczym imadła (...)”.

Źródło: Wojciech Mikołuszko, National Geographic, nr.10 2009, s.32-43.

(1) Opisany organizm należy do

`square` A. gadów,

`square` B. ptaków,

`square` C. ssaków,

(2) ponieważ

`square` A. ma znakomity węch, który pozwala mu z daleka wyczuć zdobycz.

`square` B. poluje stadnie i rozszarpuje ofiary za pomocą ostrych kłów.

`square` C. ma mięśnie, szkielet i narządy zmysłów.

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1 – C

2 – B

Wymaganie ogólne

1.1 Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. Uczeń opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy.
3.2 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne, liczbowe.
3.3 Poszukiwanie, wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia biologiczne, zna podstawową terminologię biologiczną.

Wymaganie szczegółowe

3.9. Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów (skorupiaków, owadów i pajęczaków), mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z wymienionych grup na podstawie obecności tych cech.
4.4. Ekologia. Uczeń przedstawia, na przykładzie poznanych wcześniej mięsożernych ssaków, adaptacje drapieżników do chwytania zdobyczy; podaje przykłady obronnych adaptacji ich ofiar.

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność wyszukiwania informacji zawartych w tekście popularnonaukowym oraz ich interpretowania w oparciu o posiadaną wiedzę, w tym wypadku dotyczącą cechcharakterystycznych poszczególnych gromad kręgowców.

Przytoczony fragment artykułu opisuje wilka, uczeń nie musi jednak odgadywać, o jaki dokładnie gatunek chodzi, a jedynie określić, czy w tekście mowa jest o ptaku, ssaku czy o gadzie. Przedstawiony opis zdecydowanie odbiega swoją formą od znanych z podręczników charakterystyk poszczególnych gromad kręgowców, inny jest też dobór wymienionych cech. Aby prawidłowo rozwiązać całe zadanie, uczeń powinien nie tylko określić, że chodzi o ssaka, ale też wskazać w drugiej części zadania te spośród wymienionych w tekście cech, które odróżniają ssaki od pozostałych dwóch wymienionych gromad kręgowców.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego na uczniach klas III gimnazjów, pierwsza część zadania nie sprawiła badanym szczególnych trudności – aż 87% z nich wybrało prawidłową odpowiedź C. Wyraźnie gorzej uczniowie poradzili sobie z częścią drugą. Właściwą odpowiedź B wskazało już tylko 59% badanych. Taki rozkład wyników sugeruje, że cytowany opis zwierzęcia w dość czytelny sposób sugerował, że chodzi o ssaka, jednak niemal połowa uczniów nie była w stanie określić, które konkretnie cechy wskazują to jednoznacznie.

Dystraktor A w drugiej części zadania należało odrzucić, ponieważ silnie rozwinięty węch pomaga w polowaniu nie tylko drapieżnym ssakom, ale też wielu gatunkom gadów. Mimo to wybrało go 22% badanych.

W prawidłowej odpowiedzi B znajdowała się wzmianka o rozszarpywaniu ofiary za pomocą kłów, która jednoznacznie wskazywała, że nie może chodzić o pozbawione zębów ptaki. Gady z koleimają zęby, jednak nie mają kłów, które są charakterystyczne jedynie dla ssaków. Jako kłybłędnie określa się niekiedy zęby jadowe węży, jednak i one nie służą do „rozszarpywania zdobyczy”. Informacja o polowaniu stadnym, którego zasadniczo nie spotyka się u gadów, stanowiła dodatkową wskazówkę.

Uczniowie zaznaczający odpowiedź C (a było ich 18%) wykazali się natomiast zupełnym brakiem zrozumienia omawianych zagadnień (bądź bardzo niską motywacją do rozwiązania zadania), ponieważ przedstawiciele każdej z wymienionych gromad mają mięśnie, szkielet i narządy zmysłów. Ich obecność nie może zatem wskazywać, że w tekście mowa jest o ssaku.

Całość zadania poprawnie rozwiązało 53% badanych, przy czym, jak wspomniano, głównym problemem dla uczniów okazało się dobranie odpowiedniego uzasadnienia dla wyboru dokonanego w pierwszej części zadania. 

Słowa kluczowe

kręgowce | systematyka

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.