Biologia

Wiązka zadań

Profilaktyka otyłości

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Oceń, które z poniższych zaleceń znajdują uzasadnienie w profilaktyce otyłości.

  Zalecenie Czy znajduje uzasadnienie?
1. Zastąp czekoladę cukierkami z dodatkiem witamin, ponieważ zapobiegają one otyłości. `square` Tak / `square` Nie
2. Do swojej diety wprowadź tzw. suplementy diety, co zmniejsza ryzyko nadwagi. `square` Tak / `square` Nie
3. Pij wodę mineralną zamiast słodkich napojów gazowanych, zawierających dużo cukrów. `square` Tak / `square` Nie
4.  Po spożyciu wysokokalorycznych produktów zawsze wypijaj dużą ilość płynów, co przyspiesza „spalanie kalorii”. `square` Tak / `square` Nie

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - NIE

2. - NIE

3. - TAK

4. - NIE

Wymaganie ogólne

4.1 Rozumowanie i argumentacja. Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski.
5.1 Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia (prawidłowa dieta, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne).

Wymaganie szczegółowe

6.3.6. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń wyjaśnia, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną i dostosowaną do potrzeb organizmu (wiek, stan zdrowia, tryb życia i aktywność fizyczna, pora roku itp.), oraz podaje korzyści z prawidłowego odżywiania się.
6.3.7. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ pokarmowy i odżywianie się. Uczeń oblicza indeks masy ciała oraz przedstawia i analizuje konsekwencje zdrowotne niewłaściwego odżywiania (otyłość lub niedowaga oraz ich następstwa).

Komentarz

Zadanie sprawdza wiedzę o zasadach zdrowego żywienia, szczególnie skupiając się na związanych z tym zagadnieniem popularnych mitach. Jego konstrukcja jest bardzo prosta – w tabeli przedstawiono cztery propozycje działań, a uczeń ma za zadanie ocenić, które z nich mogą mieć zastosowanie w profilaktyce otyłości.

Zalecenie 1 sprowadza się do zastąpienia słodyczy słodyczami z dodatkiem witamin. Oczywiście dobrze jest, kiedy zjadany pokarm jest bogaty w witaminy, jednak ich obecność w żaden sposób nie zmniejsza kaloryczności posiłku, zatem łakocie nadal pozostają łakociami i spożywane w nadmiarze łatwo mogą przyczynić się do wystąpienia otyłości. Aby prawidłowo ocenić to zalecenie, uczeń musi mieć świadomość, że dodanie „pożytecznego” składnika do produktu spożywczego nie sprawi, że składniki szkodliwe (tu: nadmiar cukru) przestaną mieć znaczenie. Umiejętność dostrzegania tego faktu z pewnością ułatwia właściwy odbiór wielu reklam.

Suplementy diety, o których mowa jest w zaleceniu 2, także nie pomagają przeciwdziałać otyłości. Część uczniów może zasugerować się słowem „dieta”, które często kojarzy się z ograniczaniem kaloryczności posiłków (jak w sformułowaniu „jestem na diecie”). Suplementy jednak mogą służyć jedynie uzupełnianiu diety o witaminy, minerały czy błonnik pokarmowy. Mamy zatem do czynienia z sytuacją podobną do opisanej w punkcie pierwszym – żaden „zdrowy” dodatek do zbyt kalorycznej diety nie pomoże przeciwdziałać otyłości. Warto w tym kontekście wspomnieć, że współcześnie na rynku pojawiło się wiele suplementów diety, które są reklamowane jako wspomagające odchudzanie. Niestety, nie znajduje to jednoznacznego potwierdzenia w badaniach naukowych – efektu w postaci zwiększenia tempa metabolizmu brak albo jest bardzo słaby i nie ma praktycznie znaczenia. Suplementy diety nie zrównoważą nadmiaru kalorii w spożywanym pokarmie.

Zalecenie 3 jest z kolei uzasadnione. Zastąpienie słodkich napojów wodą w oczywisty sposób zmniejsza ilość przyjmowanych w pożywieniu cukrów. A zawartość cukru w typowym napoju gazowanym czy napoju owocowym jest zwykle dość wysoka (co najmniej 10%). Należy jednak mieć świadomość, że znaczenie picia wody dla profilaktyki otyłości wynika jedynie z jej zerowej wartości kalorycznej. Obiegowy pogląd, że picie dużej ilości płynów przyspiesza „spalanie kalorii” jest nieprawdziwy. Zalecenie 4 należy zatem odrzucić.

Zadanie dobrze nadaje się zarówno na sprawdzian obejmujący zagadnienia związane z układem pokarmowym i odżywianiem, jak i do omówienia na lekcji, jako pretekst do przyjrzenia się błędnym poglądom utrudniającym podejmowanie świadomych wyborów związanych ze zdrowym stylem życia.

Słowa kluczowe

dieta | otyłość | profilaktyka | zdrowie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

aberracje chromosomowe   adaptacja zwierząt   AIDS   albinizm   Alfred R. Wallace   alkohol   allel   allel dominujący   allel recesywny   aminokwasy   analiza   analiza tekstu   analiza wykresów   analiza wyników   anatomia liścia   anemia sierpowata   anoreksja   antagonizm działania   antybiotyki   argumentacja   
.