Chemia

Wiązka zadań

Właściwości kobiecych łez

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji

Zadanie

Z artykułu w pewnym czasopiśmie wynikało, że zapach kobiecych łez może zwiększać poziom oksytocyny (hormonu „współczucia”) u mężczyzn. Jednym ze składników łez jest chlorek sodu. Sól fizjologiczna również jest wodnym roztworem chlorku sodu, jednak eksperymentalnie stwierdzono, że wąchanie roztworu soli fizjologicznej nie powoduje u mężczyzn takiej reakcji, jaka występuje w przypadku łez.

źródło: (na podstawie) Hurlemann R. et al., The Journal of Neuroscience, 2010, 30, 4999-5007; http://www.npr.org/2011/01/07/132716595/smell-that-sadness-female-tears-turn-off-men

 

Określ czy na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że poniższe stwierdzenia są prawdziwe bądź fałszywe.

  Stwierdzenie Prawda czy fałsz?
1. Wodny roztwór chlorku sodu zwiększa poziom oksytocyny u mężczyzn. `square` Prawda / `square` Fałsz
2. Kobiece  łzy zawierają również  inne substancje oprócz chlorku sodu. `square` Prawda / `square` Fałsz

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. - Fałsz

2. - Prawda

Wymaganie ogólne

1.1 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Wymaganie szczegółowe

Komentarz

Zadanie swoim kontekstem odwołuje się  do pewnych zagadnień z chemii i biologii, wymaga jednak od ucznia wyłącznie przeanalizowania tekstu i wyciągnięcia na jego podstawie właściwych wniosków.

Aby dobrze ocenić stwierdzenie 1 uczeń musi skorzystać z dwóch informacji zawartych w treści zadania: że sól fizjologiczna to wodny roztwór chlorku sodu i że jej wąchanie nie wywołuje u mężczyzn takiej reakcji, jak łzy.

Do oceny stwierdzenia 2 wskazówkami są następujące fragmenty tekstu: „Jednym ze składników łez jest chlorek sodu.” oraz „Sól fizjologiczna również jest wodnym roztworem (…)”. Na ich podstawie uczeń powinien stwierdzić, że we łzach występują chlorek sodu oraz woda. Uczeń powinien też zauważyć, że badanie z solą fizjologiczną jest próbą kontrolną dla badania ze łzami oraz że próba ta wypadła negatywnie – sól fizjologiczna nie ma takich właściwości jak łzy, a więc łzy muszą zawierać jakieś inne związki chemiczne, które wywołują określoną reakcję u mężczyzn.  

Ocena stwierdzeń podanych w zadaniu może sprawić uczniom kłopoty, jeśli nie przeczytają uważnie wstępu albo nie będą umieli wyciągnąć właściwych wniosków na podstawie podanych informacji. Zadanie jest odpowiednie na lekcje chemii i biologii, w trakcie których omawiane będą podstawy metody naukowej.Uwagi:

BIOLOGIA

Cele kształcenia – wymagania ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

Uczeń interpretuje informacje i wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między faktami, formułuje wnioski, formułuje i przedstawia opinie związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.