Chemia

Wiązka zadań

Patulina w jabłku

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Dawid zauważył na jabłku brązową plamę. W Internecie przeczytał, że brązowe plamy, które pojawiają się na zepsutych owocach, wywoływane są przez szkodliwą toksynę – patulinę. Substancja ta wytwarzana jest przez grzyby pleśniowe. Jeżeli na skórce owocu widać plamę, oznacza to, że grzyby przeniknęły już przez cały miąższ owocu. Nawet niewielkie zapleśnienie owoców może wywoływać alergię pokarmową, jak również doprowadzić do poważnego zatrucia.

 Na podstawie http://vitalia.pl/artykul725_Jablko-rajski-owoc.html

 http://mikrobiologia-aordycz.blogspot.com/2011/12/chyba-wszyscy-wiedza-ze-nie-nalezy.html

 

Zadanie

Co powinien zrobić Dawid z tym jabłkiem?

`square` A. Wyrzucić.

`square` B. Umyć i zjeść.

`square` C. Obrać je ze skórki i zjeść.

`square` D. Wyciąć jego zepsutą część i zjeść. 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, ocenia i przetwarza informacje pochodzące z różnych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem mediów i Internetu.

Wymaganie szczegółowe

3.5 Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni. Uczeń wyjaśnia przyczyny psucia się żywności i proponuje sposoby zapobiegania temu procesowi przedstawia znaczenie i konsekwencje stosowania dodatków do żywności w tym konserwantów.

Komentarz

Umiejętnością badaną w tym zadaniu jest umiejętność wnioskowania na podstawie informacji zamieszczonych w tekście. Rozwiązanie zadania polega na wybraniu właściwego sposobu postępowania z owocem (jabłkiem) uszkodzonym przez grzyby pleśniowe.

 Aby poprawnie rozwiązać zadanie, należało uważnie przeczytać opis i wyłowić z niego następujące informacje:

-     brązowe plamy na owocach wywołane są przez działanie grzybów

-     pojawienie się brązowej plamy oznacza, że grzybnia przeniknęła cały miąższ owocu

-     grzyby wytwarzają toksynę niebezpieczną dla zdrowia człowieka.

Na podstawie tych informacji należało wywnioskować, że brązowa plama wskazuje, iż cały owoc jest potencjalnie toksyczny, czyli że prawidłowym sposobem postępowania będzie sposób opisany w odpowiedzi A (Wyrzucić).

 Zadanie zbadano na grupie 188 absolwentów gimnazjum. W badaniu pilotażowym uzyskano następujące wyniki (gwiazdką zaznaczono odpowiedź poprawną):

 

     Odpowiedź      

         Procent wyboru [%]      

A*

83,5

B

2,1

C

1,6

D

11,7

 

Zadanie okazało się dla uczniów dość łatwe – poprawnej odpowiedzi udzieliło 84%. Zadanie słabo różnicowało uczniów, jedynie w grupie uczniów najsłabszych procent poprawnych odpowiedzi był znacząco niższy. Wyniki badania wskazują, że uczniowie w przeważającej większości opanowali umiejętność prostego wnioskowania na podstawie podanych informacji. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że najchętniej wybieranym dystraktorem była odpowiedź D – niemal 12% uczniów uznało, że wycięcie zaatakowanego pleśnią fragmentu rozwiąże problem, a resztę owocu będzie można spożyć. Takie postępowanie nie jest wcale rzadkością, można by więc zapytać uczniów na lekcji, jak postępują w takiej sytuacji i omówić z nimi ewentualne skutki takiego postępowania.

 


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja   acetylen   Ag   alkany   alken   alkeny   alkiny   alkohol   alkohol absolutny   alkohol etylowy   alotropia   aluminium   aminokwas   analiza   anion   Aspiryna   atom   Au   azotan potasu   azotan sodu   
.