Fizyka

Wiązka zadań

Prąd w żarówce

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

W lampie w sypialni pana Marka przepaliła się żarówka z wolframowym włóknem. Niestety nie miał zapasowej, a na wyjście do sklepu było już za późno. Następnego dnia wyjechał na dwutygodniowy urlop, więc w żyrandolu pozostała przepalona żarówka. Podczas urlopu zdał sobie sprawę, że nie wyłączył włącznika światła. Zaczął się obawiać, że z tego powodu zapłaci większy rachunek za energię elektryczną.

 Wiedząc, że pan Marek nie wyłączył włącznika zdecyduj, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe.

Stwierdzenie Tak czy nie?
1. Prąd nadal płynął ze źródła zasilania do żarówki.   `square` Tak  / `square` Nie
2. Prąd nadal płynął przez włókno żarówki.   `square` Tak  / `square` Nie
3.Pan Marek zapłaci większy rachunek za prąd.   `square` Tak  / `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. NIE, 2. NIE, 3. NIE 

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

4.7. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego
4.9. Elektryczność. Uczeń posługuje się pojęciem oporu elektrycznego, stosuje prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych

Komentarz

Zadanie sprawdza, na ile uczeń rozumie zjawisko przepływu prądu elektrycznego. Dla uczniów musi być bowiem jasne, że zamknięcie obwodu elektrycznego powoduje praktycznie natychmiastowy przepływ prądu w każdym elemencie tego obwodu, a jego otwarcie również natychmiast przerywa przepływ w każdym elemencie.

W efekcie oczywiste winno być, że przerwanie włókna żarówki przerywa przepływ prądu zarówno w samym włóknie (stwierdzenie 2), jak i w doprowadzających przewodach, co oznacza ustanie jakiegokolwiek przepływu energii elektrycznej (stwierdzenie 3). Brak przepływu prądu oznacza też oczywiście brak zużycia energii elektrycznej, a zatem przepalona żarówka nie przyczyni się do wzrostu wysokości rachunku (stwierdzenie 3).

 Przekonanie uczniów, że tak jest, powinno być jednym z oczywistych celów nauczania fizyki w gimnazjum, gdyż inaczej wielu z nich jest przekonanych, że prąd „dopływa” ze źródła aż do miejsca przerwania obwodu. Przekonanie takie  świadczy o myleniu przez uczniów zjawiska przepływu prądu z istnieniem napięcia między końcami przerwanego obwodu.

 Trudności z dobrym rozumieniem opisanej sytuacji są spowodowane również tym, że w języku potocznym mówi się o prądzie w różnych kontekstach, między innymi w sytuacji gdy „mamy prąd w gniazdku elektrycznym” oraz „prąd płynie w czajniku”. W pierwszym przypadku chodzi faktycznie o napięcie, a w drugim o prąd.

 Zadanie bardzo dobrze nadaje się na lekcję o energii elektrycznej jako sposób na sprawdzenie zrozumienia istoty zjawiska przez uczniów.

 O tym że teoretyczna wiedza niekoniecznie przekłada się na rozumienie zjawisk świadczy fakt, że w badaniu przeprowadzonym wśród absolwentów gimnazjów poprawnie całe zadanie rozwiązało zaledwie 8% badanych uczniów.  Wprawdzie aż 73% badanych wybrało poprawną ocenę stwierdzenia nr 2, to w stwierdzeniu nr 1 takich poprawnych wyborów było zaledwie 24%, a w trzecim 36%.  Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.