Fizyka

Wiązka zadań

Zjazd z górskiej przełęczy

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian, Praca domowa

Zadanie

Samochód zjeżdża z górskiej przełęczy z wyłączonym silnikiem. Kierowca naciska pedał hamulca, utrzymując przez cały czas stałą prędkość 20 km/h.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.

  Stwierdzenie Czy jest prawdziwe?
1. Energia kinetyczna samochodu zamienia się w energię potencjalną. `square` Tak  /  `square` Nie
2. Energia potencjalna samochodu zamienia się w energię wewnętrzną. `square` Tak  /  `square` Nie
3. Energia kinetyczna samochodu rośnie kosztem energii potencjalnej. `square` Tak  /  `square` Nie


Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

1. Nie
2. Tak
3. Nie

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

2.1. Energia. Uczeń wykorzystuje pojęcie energii mechanicznej i wymienia różne jej formy
2.3. Energia. Uczeń opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii
2.4. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej
2.6. Energia. Uczeń analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła

Komentarz

Zadanie w nietypowy sposób sprawdza wiedzę ucznia na temat przekształcania różnych form energii. Opisana w nim sytuacja jest odmienna od tych spotykanych w ogromnej większości szkolnych zadań, w których mówi się o przekształcaniu energii potencjalnej w kinetyczną podczas spadku swobodnego bądź zsuwania się po równi pochyłej. Można podejrzewać, a wyniki badania (przeprowadzone na próbie 602 uczniów) potwierdzają te podejrzenia, że uczniom pozostaje w pamięci niejasne przekonanie, że zawsze podczas ruchu w dół energia potencjalna zamienia się w kinetyczną. Tymczasem w opisanej w zadaniu sytuacji energia kinetyczna się nie zmienia.

Aby poprawnie rozwiązać zadanie, uczeń powinien:

  1. zauważyć, że jazda w dół oznacza jednoznaczny spadek energii potencjalnej,
  2. stwierdzić, że stała prędkość oznacza stałą wartość energii kinetycznej,
  3. wywnioskować (lub wiedzieć), że hamowanie będzie powodowało wydzielanie się ciepła, co spowoduje rozgrzanie się niektórych elementów samochodu – czyli wzrost energii wewnętrznej.

Zadanie w całości poprawnie rozwiązało 13% uczniów, przy czym prawdopodobieństwo przypadkowego trafienia wynosiło 12,5%.

Świadome zaznaczenie stwierdzenia „1” jako poprawnego oznacza zupełny brak wiadomości o przemianach energii,  gdyż są w nim aż dwa kardynalne błędy. Stwierdzenie to mówi, że energia potencjalna rośnie (a w opisanej sytuacji przecież maleje), natomiast kinetyczna maleje (a w tej sytuacji jest stała). Tymczasem aż 61% uczniów uznało to stwierdzenie za poprawne. Stwierdzenie drugie za prawdziwe uznało tylko 37% uczniów – choć to właśnie zdanie poprawnie opisuje przemiany energetyczne. Stwierdzenie trzecie za poprawne uznało 51% uczniów. Wydawałoby się, że to stwierdzenie powinno być zdecydowanie częściej oceniane jako poprawne niż pierwsze – tu bowiem energia potencjalna faktycznie maleje, błąd tkwi tylko w stwierdzeniu, że zwiększa się przy tym energia kinetyczna. Wynika z tego, że wiedza uczniów gimnazjum na temat przemian energii jest niezbyt dobrze ugruntowana.


Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.