Fizyka

Wiązka zadań

Gotowanie

Drukuj

Sugerowane przeznaczenie Praca na lekcji, Sprawdzian

Zadanie

Podczas wyjazdu klasy na wycieczkę, Asia z Tomkiem zaoferowali, się że przygotują dla wszystkich pierogi na obiad. W kuchni do dyspozycji mieli dwie dwupalnikowe kuchenki elektryczne. W pierwszej każdy uruchomiony palnik dostarcza ciepło ze stałą mocą 1500 W, w drugiej  zaś 3000 W. Tomek napełnił wodą cztery garnki. Do pierwszego garnka wlał 1,5 litra wody, do dwóch kolejnych po dwa litry, a do największego 2,5 litra. Napełnione garnki postawili na kuchenkach, tak ja na rysunku niżej, przykryli pokrywkami i jednocześnie włączyli wszystkie cztery palniki. W jakiej kolejności zawrze woda w garnkach przy założeniu, że w każdym przypadku sprawność procesu gotowania jest taka sama?

Kolejno będą to:

`square` A.   C, D, A, B

`square` B.   A, B, C, D

`square` C.   A, C, B, D

`square` D.   C, A, D, B

`square` E.   C, B, D, A

`square` F.   A, D, B, C

 

Odpowiedź, podstawa programowa i omówienie zadania

Poprawna odpowiedź

A.

Wymaganie ogólne

1 Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Wymaganie szczegółowe

2.2. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem pracy i mocy
2.9. Energia. Uczeń opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji
2.10. Energia. Uczeń posługuje się pojęciem ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania

Komentarz

Zadanie sprawdza umiejętność wnioskowania na podstawie posiadanej wiedzy z fizyki oraz przedstawionych w treści zadania informacji. Dotyczy przemiany energii elektrycznej w cieplną.

Energia elektryczna w palniku jest zamieniana na energię cieplną i przekazywana wodzie. Na skutek otrzymania energii woda w garnkach ogrzewa się i jej temperatura wzrasta do 100°C, w której to temperaturze zaczyna wrzeć.

Do poprawnego rozwiązania można dojść na 2 sposoby:

1. Porównując palniki widzimy, że drugi ma 2 razy większą moc od pierwszego, czyli w jednostce czasu dostarcza dwa razy więcej energii niż pierwszy. Zatem w tym samym czasie drugi palnik zagotuje dwa razy więcej wody niż pierwszy. Przykładowo 2 litry wody na drugim palniku zagotują się w tym samym czasie, co 1 litr wody na pierwszym. Analogicznie 2,5 litra na drugim w tym samym czasie co 1,25 na pierwszym. Stąd wniosek, że kolejność będzie wyglądała następująco: 2 i 2,5 litra na palniku o większej mocy i 1,5 i 2 litry na palniku o mniejszej mocy, czyli C D A B (odpowiedź A) 

2. Czas potrzebny na zagotowanie wody jest proporcjonalny do masy wody (im większa masa tym dłuższy czas gotowania) i odwrotnie proporcjonalny do mocy palnika (im większa moc, tym szybciej woda się zagotuje). Zatem o szybkości gotowania będzie decydować współczynnik:   (masa wody/moc palnika). Czas gotowania jest mniejszy dla mniejszej wartości tego współczynnika. Prześledźmy wartości tych współczynników dla wszystkich czterech garnków: A  (=); B   (=); C; D . Ustawiając je od najmniejszego do największego (w kolejności wzrastającej) otrzymujemy: C D A B co daje odpowiedź A. 

Zadanie wykorzystano w badaniu pilotażowym wśród absolwentów gimnazjum. Prawidłowa odpowiedź A była najczęściej wybierana, 38% uczestników dokonywała poprawnego wyboru. Analizując inne wybory badanych uczniów widać, że zdecydowanie najrzadziej były wybierane odpowiedzi wskazująca na szybsze gotowanie na palniku o mniejszej mocy. Kiedy prześledzimy dwa takie same pojemniki B i C na dwóch różnych palnikach to kolejność gotowania dla tych dwóch garnków będzie: najpierw B a potem C i odpowiedzi z odwrotną kolejnością (odpowiedzi B oraz F) można od razu odrzucić. I tak właśnie zrobiła większość uczniów. Jedynie odpowiednio 1% i 9%  uczestników badania wybrało odpowiedzi B i F. Można optymistycznie przypuszczać, że logiczne myślenie nie zawodzi absolwentów gimnazjum.

Słowa kluczowe

energia elektryczna | moc | wrzenie

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.

"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

absorpcja światła   Akomodacja oka   amperomierz   amplituda   amplituda drgań   analiza tekstu   analiza wykresów   atom wodoru   barwy   bateria   biomasa   bryła sztywna   ciepło   ciepło topnienia   ciepło właściwe   ciężar   ciśnienie   cyfry znaczące   czas   częstotliwość drgań    
.