Język polski

Dobra praktyka

Karuzela zachwytu – poezja Mirona Białoszewskiego. Cykl lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Cykl lekcji dotyczący analizy i interpretacji poezji Mirona Białoszewskiego.
Przygotuj

Potrzebne materiały znajdują się w załącznikach.

Cele praktyki

Proponowany cykl lekcji dzięki wybranemu materiałowi  badawczemu umożliwia uczniom szeroko zakrojoną analizę i interpretację tekstu poetyckiego.

Treść

Cykl proponuje pracę/zabawę z wierszami Mirona Białoszewskiego: "Szare eminencje zachwytu", "Karuzela z madonnami".

Wybrane metody i techniki (drama, dyskusja, burza mózgów) pozwalają na zaangażowanie emocjonalne uczniów. 

W załączeniu plany poszczególnych lekcji oraz plan cyklu i materiały pomocnicze (załączniki A - F).

Potencjalne problemy

Ze względu na nietypową formę pracy z tekstami nauczyciel musi zdecydować, czy i jak wykorzysta proponowane zadania.

Komentarz

Przewidywana liczba godzin na realizację całego cyklu to cztery jednostki lekcyjne ( lekcja nr 1 – 45 min.; lekcja nr 2 – 45 min.; lekcja nr 3 – 90 min.). 

Narzędzie powstało w trakcie badania "Dydaktyka języka polskiego w świetle nowej podstawy programowej".

 

 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.