Język polski

Dobra praktyka

Zestaw zadań: Facebook

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zestaw zadań, który uświadomia uczniom , że można się od Facebooka uzależnić oraz to, że etyka mowy obowiązuje w różnych sytuacjach komunikacyjnych nawet w ,,szybkich” smsach. .
Cele praktyki

Celem narzędzia jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zachowań w cyberprzestrzeni na przykładzie krytyki popularnego facebookowego działania - „lajkowania” (aprobowania) zamieszczonych treści. Zadania mają na celu również sprawdzenie uczniowskich umiejętności z zakresu odbioru tekstów: artykuły prasowego oraz fotografii z kampanii społecznej.

Treść

Załącznik zawiera zestaw zadań dla ucznia i klucz odpowiedzi.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.