Język polski

Dobra praktyka

Odyseusz przeprasza za spóźnienie. Cykl lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Cykl lekcji o "Odysei" Homera: Mapa życia Odyseusza – dwie jednostki lekcyjne. Powtórka” z "Odysei" – dwie jednostki lekcyjne.
Przygotuj

Materiały niezbędne do danej lekcji (znajdziesz je w załącznikach).

Cele praktyki

Doskonalenie umiejetności wnikliwej analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Treść

 Uczeń poznaje najważniejsze informacje o Homerze, czyta fragmenty  "Odysei"
 i sporządza mapę życia-wędrówki głównego bohatera. Nauczyciel wprowadza definicję eposu na konkretnym przykładzie literackim. Uczeń dostrzega analogię pomiędzy bohaterem starożytnej epopei a człowiekiem współczesnym, pomiędzy tułaczką
a życiem, rozumie wielorakie znaczenia pojęć: odyseja, homo viator, archetyp.
W piosence J. Kaczmarskiego dostrzega dwuznaczność postawy Odyseusza. Uczeń wskazuje współczesne nawiązania do dzieła Homera.  

W załącznikach dodano:

scenariusz cyklu lekcji, materiały pomocnicze.

Potencjalne problemy

Niektóre zadania mogą okazać się zbyt trudne lub czasochłonne. Nauczyciel może je zmodyfikować stosownie do potrzeb klasy.

Komentarz

Narzędzie powstało w trakcie badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.