Język polski

Dobra praktyka

Chciałbym być zawsze… – jaki? Scenariusz lekcji

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Scenariusz lekcji dotyczy problematyki dorastania/dorosłości. Zajęcia skupione są na interpretacji piosenki Hurt.
Przygotuj

Komputer z łączem internetowym, rzutnik multimedialny, ekran, głośniki, wydrukowany tekst piosenki.

Cele praktyki

Lekcja kształci umiejętność analizowania i interpretowania tekstu literackiego. Utrwala
i poszerza słownictwo związane z nazywaniem cech (element charakterystyki postaci).

Treść

Załącznik 1. Scenariusz lekcji "Chciałbym być zawsze… – jaki? Czy warto dorastać?".

Załącznik 2.Tekst piosenki zespołu Hurt Załoga G.

Lekcja przeprowadzona została jako kolejna w cyklu przeznaczonym na omawianie Małego Księcia. Analiza i interpretacja piosenki zespołu Hurt stanowiła kontekst do rozważań o dorosłości/dojrzałości i dzieciństwie/dziecinności. Uczniowie porównywali obraz tych dwu grup wiekowych w powieści z tym z piosenki. Szukali podobieństw
i różnic. Umieszczali postać Małego Księcia wśród bohaterów dzieciństwa wymienionych w refrenie piosenki.

Lekcja powinna prowadzić do odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście, kiedy dorastamy, cechy negatywne przeważają w nas, ludziach, nad pozytywnymi i czy w ogóle warto dorastać.

Lekcja może również funkcjonować jako samodzielna jednostka. Wtedy jej celem będzie również sporządzenie katalogu cech dzieci i dorosłych.

Scenariusz lekcji, aby być bardziej uniwersalnym, pozbawiony został odniesień do Małego Księcia.N 

Potencjalne problemy

Temat rozprawki możne okazać się trudny. Warto o problemie porozmawiać wcześniej na lekcji.

Komentarz

Narzędzie powstało w trakcie badania  "Dydaktyka literatury i języka polskiego gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.