Język polski

Dobra praktyka

Niesamowity świat "Wrońca" Jacka Dukaja – zestaw zadań

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Cykl zadań związany z książką Jacka Dukaja Wroniec przeznaczony jest dla uczniów III klasy gimnazjum. Przedstawione ćwiczenia mają na celu analizę i interpretację tekstu, zakładają również, że przed przystąpieniem do omawiania książki uczniowie zdobędą wiedzę na temat stanu wojennego.
Cele praktyki

Doskonalenie analizy i interpretacji tekstu literackiego. Zyskanie umiejętności publicznych wystąpień.

Treść

W załącznikach znajduje się zestaw zadań do pracy z lekturą wraz z potrzebnymi fragmentami tekstu oraz propozycje odpowiedzi.

Komentarz

Zadania przeznaczone do wykorzystania na lekcji, jednak nie można ich traktować jak kart pracy. Powieść Dukaja nie jest łatwa i uczniowie zapewne będą potrzebować pomocy nauczyciela, który wprowadzi młodych czytelników w niezbędne konteksty. 

Narzędzie pozyskane w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.