Język polski

Dobra praktyka

"Za niebieskimi drzwiami" - test

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zadania sprawdzają znajomość treści i problematyki powieści Mariusza Szczygielskiego "Za niebieskimi drzwiami" oraz poprawność redagowania sprawozdania z lektury. Test przeznaczony jest na 45 minut.
Cele praktyki

Sprawdzenie, utrwalenie umiejętności związanych z analizą i interpretacją tekstu literackiego. Doskonalenie pisania sprawozdania z lektury.

Treść

Załącznik zawiera test wraz z oczekiwanymi, proponowanymi rozwiązaniami.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.