Język polski

Dobra praktyka

Różne oblicza miłości - zestaw zadań

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Zestaw zadań przeznaczony jest do realizacji na lekcjach poświęconych omawianiu "Romea i Julii". Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego człowieka na wartość prawdziwych, głębokich relacji międzyludzkich. Zestaw można też zrealizować jako zadanie domowe. Jeśli nauczyciel podejmie taką decyzję, musi dokonać sprawdzenia i omówienia zadań, gdyż podejmowane w nim zagadnienia nie powinny pozostać bez komentarza.
Cele praktyki

Charakter zadań pozwala dostrzec zróżnicowanie postaw społecznych i skłonić do refleksji nad przyczynami ludzkich zachowań.

Treść

W załaczniku znajduje się zestaw zadań "Różne oblicza miłości" wraz z komentarzami.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej". 

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.