Język polski

Dobra praktyka

Ślunski MasterChef albo WebQuest dialektologiczny

Drukuj

Autor
Pracownia Języka Polskiego
Krótki opis
Interesujący projekt o charakterze międzyprzedmiotowym, koncentrujący się na zagadnieniach językowych. Ma charakter regionalny, jednak nauczyciele z innych części Polski mogą go zmodyfikować i wykorzystać do analizy kultury i języka swojego regionu.
Przygotuj

Uczeń powinien posiadać urządzenie nagrywające (np. dyktafon), dostęp do komputera i drukarki podczas graficznego opracowywania słownika gwarowego. 

Cele praktyki

Celem projektu jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy ucznia gimnazjum na temat zróżnicowania terytorialnego języka polskiego. W trakcie realizacji projektu uczeń pozna takie pojęcia jak: region, dialekt, gwara, dialektologia, dialektolog, regionalizm. Zapozna się także w mapą dialektów polskich oraz cechami języka swojego regionu. W trakcie realizacji projektu uczeń będzie miał możliwość samodzielnego zorganizowania spotkania z członkiem wspólnoty lokalnej, który posługuje się gwarą. Ponadto, pozna, na czym polega praca dialektologa.

Treść

Załącznik zawiera dokładny opis projektu, w tym zadania, instrukcje dla uczniów i zasady oceniania projektu.

Komentarz

Narzędzie powstało w toku badania "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Słowa kluczowe
Załączniki
Linki

Utwór jest chroniony prawem autorskim. Zasady i warunki korzystania z niego określa Regulamin Serwisu Bazy Dobrych Praktyk.


"Masz uwagi do treści? Uważasz, że zawiera błąd? Napisz na bnd@ibe.edu.pl

* Chcesz otrzymywać informacje o nowych zadaniach?

Zaprenumeruj newsletter na pierwszej stronie "Entuzjaści Edukacji"

* Słowa kluczowe

argumentacja   cyberprzemoc   interpretacja   media   pisanie   praca w grupach   rozprawka   słowo i obraz   świadomość językowa   tekst argumentacyjny   tekst literacki   tekst nieliteracki   teza   tworzenie   zachęta do lektury   
.